Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian opetuksen verkosto 2006-2007

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kieliteknologian opetuksen verkosto -johtoryhmä

Verkoston toimintaa ohjaa johtoryhmä, johon kuuluu yksi jäsen kustakin verkostossa mukana olevasta yliopistosta (varajäsenet suluissa):

  • HY, Helsingin yliopisto: prof. Kimmo Koskenniemi, kieliteknologia (prof. Helena Ahonen-Myka, tietojenkäsittelytiede)
  • JoY, Joensuun yliopisto: leht. Stefan Werner, yleinen kielitiede ja kieliteknologia (prof. Jussi Niemi)
  • JY, Jyväskylän yliopisto: tutkija Peppi Taalas, SOLKI (prof. Pasi Tyrväinen, tietojenkäsittelytiede)
  • OY, Oulun yliopisto: yliass. Leena Kuure, englannin kieli (Jari Sivonen, suomen kieli)
  • TTY, Tampereen teknillinen yliopisto: lehtori Konsta Koppinen (vanh. tutk. Alpo Värri, signaalinkäsittely)
  • TaY, Tampereen yliopisto: prof. Eero Sormunen (ass. Kimmo Kettunen, informaatiotutkimus)
  • TKK, Teknillinen korkeakoulu: johtava tutkija Timo Honkela, informaatiotekniikka (prof. Paavo Alkun sijaisena)
  • TY, Turun yliopisto: prof. Tapio Salakoski, tietojenkäsittelytiede
  • VY, Vaasan yliopisto: yliassistentti Anita Nuopponen, soveltava kielitiede (lehtori Suvi Isohella)