Kieliteknologian opetus lukuvuonna 2013-2014

Viralliset tiedot kieliteknologian opetuksesta ovat WebOODIssa. Tässä on annettuna lähinnä linkit lukuvuoden kurssien sivustoille. Erityisesti tutkintovaatimuksiin kuuluvat muut kuin kieliteknologian oppiaineen puitteissa luennoitujen kurssien tiedot ovat WebOODIssa, eikä niitä ole mainittu alla. Aikaisemman tutkintorakenteen kaikkia kursseja ei ole enää mukana opetusohjelmassa. Huomaa, että osa linkeistä ei vielä toimi.

Perusopinnot:

  • CLT140: Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset (2. periodi, verkkokurssi)

Aineopinnot:

  • CLT271: Kielen morfologisen (morfologian) käsittelyn työkalut 2 (alustavasti 3.-4. periodi)

Syventävät opinnot:

  • CLT370: Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria (alustavasti 4. periodi)

Jatko-opinnot:

  • JOT902: Tutkijaseminaari (1.-4. periodi)