Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
CLT370: Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria - lukuvuosi 2012-2013

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kurssikuvaus

Äärellistilaisia automaatteja käytetään hyvin yleisesti kieliteknologiassa. Äärellisiä automaatteja ja transduktoreita löytyy kielen automaattisen käsittelyn lähes jokaiselta osa-alueelta: puheteknologiasta, fonologian/morfologian jäsentäjistä, syntaktisista jäsentäjistä, sekä perustavanlaatuisesta tekstinkäsittelysovelluksista.

Tämä kurssi käsittelee automaattityökalujen taustalla olevaa teoriaa ja perehdyttää ymmärtämään miten automaatteja, transduktoreita, Markovin piilomalleja sekä painotettuja automaatteja käsitellään laskennallisesti. Vaikka kurssi on teoreettinen on painopiste kieliteknologisissa sovelluksissa. Esimerkit ja harjoitukset pyritään sopeuttamaan kieliteknologian tarkoituksiin, ja teorian ymmärtämisessä pyritään käyttämään olemassa olevia kieliteknologian työkaluja. Vaaditut esitiedot: CLT271stä vastaavat tiedot.

Arvostelu

 • 3 pienimuotoista kotitehtävää
 • 1 lopputyö + lyhyt esitelmä

Suoritustapa:

 • Kurssiin kuuuluu luentoja, harjoitustehtäviä ja yksi harjoitustyö. Tehtävät ja harjoitustyö tehdään kurssin kuluessa ja ne ovat pakollisia. Kurssin materiaalit ovat pääosin verkossa, joten kurssin voi suorittaa vaikka ei pääse kaikille luennoille.

Paikka ja aika:

 • Metsätalon salissa sh 112 kevään jälkipuoliskon eli lukuvuoden neljännen periodin aikana perjantaisin klo 10-12 päivinä, jotka käyvät ilmi kurssin kalenterista.

Ilmoittautuminen:

 • WebOodiin

Kurssimateriaali:

 • Luentomateriaali ja muu olennainen pääosin verkossa.

Käsitteitä/suunnitelma:

 • Joukko-opin kertausta
 • Formaalit kielet ja suhde automaatteihin
 • Äärelliset automaatit, säännölliset lausekkeet, Kleenen lauseke
 • Thompsonin konstruktio, tilaparikonstruktiot
 • Minimaaliset esitysmuodot
 • Säännöllisten lausekkeiden laajennuksia
 • Relaatioiden ja funktioiden kertausta
 • Transduktorit
 • Todennäköisyyslaskennan kertausta
 • Stokastiset/painotetut automaatit
 • Markovin piilomallit ja suhde automaatteihin
 • Automaattien (tilastollista) päättelyä

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.