Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
CLT271: Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 2 - lukuvuosi 2012-2013

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

CLT271: Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 2

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö, kirjallisuus ja kurssin laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

Opetus

 • Opettaja: Anssi Yli-Jyrä, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
 • Paikka ja aika: Metsätalon sali 25, torstaisin 3. ja 4. perioidin aikana klo 10-12, mutta ei joka kerran, vaan ks. kurssin kalenteria.

Suoritustapa (päivitetty 18.1.2013):

 • Aktiivinen osallistuminen luennoille (sisältää esitelmiä tai näitä korvaavia lyhyitä esseitä)
 • Luennolla ennettavien viikottaisten harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen
 • Harjoitustyö

Oppimistavoitteet:

Kurssin tavoitteet, joiden saavuttamiseen perustuu myös kurssin arvostelu:

 • Opiskelija ymmärtää transduktorileksikon rakenteen
 • Opiskelija osaa soveltaa morfofonologisia sääntöjä
 • Opiskelija osaa muodostaa leksikosta ja säännöstöstä toimivan kokonaisuuden.
 • Opiskelija osaa laatia annettujen työkaluohjelmien avulla pienimuotoisen morfologisen jäsentimen.

Sisältö:

Sisältö WebOodin mukaan:

Äärellistilaisten automaattien ja transduktorien perusasiat, kurssilla käytettyjen työkaluohjelmien merkintätapojen ja käytön omaksuminen, morfologisen jäsentimen leksikon rakenne sekä käytetty sääntöformalismi. Aineistojen ja leksikoiden muokkaamisessa hyödyllisten Unix-työkaluja ja niiden käyttöä.

Sisällön erittely (päivitetty 18.1.2013):

Ydinaines:

Ohjelmien (FOMA, HFST) käytön perusteet. Äärellitilaisten automaattien toiminta. Säännölliset lausekkeet ja joukot. Transduktorien toiminta. LEXC-leksikkojen kijoittaminen. Morfien ja kieliopillisten piirteiden esittäminen. Tavalliset toisinkirjoitussäännöt. Yksittäisen kaksitasosäännön toiminta. Sääntöjen testaaminen. Työkalujen itsenäinen käyttö.

Täydentävä aines:

Foman völitulospino ja muut erityisominaisuudet. HFST:n ja Foman yhteispeli. Kaksitasoleksikon kirjoittaminen. Leksikon ja säännöstön yhdistäminen. Tutustuminen vakioituun kehitysympäristöön (esim. http://giellatekno.uit.no/).

Erityistietämys:

Syvällinen, innovatiivinen ja monipuolinen perehtyminen harjoitustyön aiheeseen. Tehtävien liittäminen teoreettiseen ymmärrykseen. Arvioiva, vertaileva ja pohtiva näkökulma erilaisiin toteutusratkaisuihin.

Arviointi:

Yleinen arviointiasteikko. Arviointikriteerinä on oppimistavoitteiden toteutuminen:

 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät kiitettävästi; syvää tietämystä ydinaineksesta ja laajaa täydentävää tietämystä; itsenäistä ja luovaa ajattelua; ylittää vakiintuneet ratkaisut.
 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät kiitettävästi; ydinaineksen lisäksi täydentävää tietämystä.
 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät hyvin; ydinaines hallinnassa.
 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät hyväksyttävästi ja keskimäärin tyydyttävästi
 1. tavoitteet täyttyvät välttävästi
 1. tavoitteet eivät täyty

Kurssimateriaali:

 • Kenneth R. Beesley and Lauri Karttunen, Finite State Morphology, CSLI Publications, 2003, (osia) Linkki
 • Verkkomateriaalia.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.