Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
CLT370: 404729 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria - lukuvuosi 2011-2012

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kurssikuvaus

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö, kirjallisuus ja kurssin laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

(Huomaa että vielä 2009 opintojaksoa CLT370 vastasi tutkintovaatimuksen tunniste 401076. Tämä tunniste on nyt vanhentunut.)

Opetus

 • Paikka ja aika: Torstaisin klo 10-12 Metsätalon salissa A112 (1.krs) ja eräillä viikoilla perjantaisin klo 12-14 Metsätalon atk-salissa 25 (5.krs). Kurssi alkaa 8.9.2011.
 • Ilmoittautuminen: WebOodiin
 • Opettaja: Anssi Yli-Jyrä (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteet, joiden saavuttamiseen perustuu myös kurssin arvostelu:

 1. Osoitat, että ymmärrät äärellistilaisten automaattien ja transduktorien kalkyylin perusainekset ja toimintaperiaatteet.
 2. Osoitat, että osaat muodostaa ja yhdistellä pieniä äärellitilaisia automaatteja ja transduktoreita.
 3. Osoitat, että voit perustella, miten kieliteknologian ala hyötyy äärellistilaisten jäsennysmentelmien teoriasta.
 4. Annat näyttöä siitä, että teoriapohja lisää mahdollisuuksiasi anlysoida kieliteknologiassa vastaan tulevia sovellustilanteita.
 5. Näytät kykyäsi reflektoida tekemiäsi päätöksiä näissä tilanteissa.

Suoritustapa:

Suoritustavat on valittu niin, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista sekä tavoitteiden toteutumisen arvointia.

 • osallistavia luentoja, joilla ymmärrystä konstruoidaan yhdessä (18t)
 • reflektiota sisältäviä harjoitustehtäviä (18t)
 • itseohjautuva kirjallisuuteen perehtyminen (16t)
 • oman esitelmän valmistelu (18t) ja esitelmää kehittävä esiarviointi vertaisen kanssa (2t)
 • interaktiivisesti pohtivaa seminaarimaista työskentelyä (10t).

Oppimateriaali

Materiaali on pääosin verkossa (ks. sivupalkin kohta Yksityiset materiaalit). Tarvittaessa jaetaan myös paperikopioita.

 • Alfred J. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques and Tools, Addison-Wesley, 1986. (osia).
 • Emmanuel Roche and Yves Shabes (eds.), Finite-State Language Processing. MIT Press, 1997. (osia).

Sisältö

Sisältö WebOodin mukaan: "Äärellistilaisten automaattien ja transduktorien kalkyyliä ja sitä, miten erilaisia jäsennysmenetelmiä on toteutettu tällaisilla menetelmillä."

Sisällön erittely:

Ydinaines:

 • teoreettinen ydinaines: tarpeelliset matemaattiset merkinnät, automaattien ja rationaalisten kielten välinen suhde, determinisointi, joukko-opilliset operaatiot, transduktorien kompositio
 • ammatillinen ydinaines: transduktorien käyttökelpoisuuden arviointi, tärkeimpien sovellusten tunnistaminen, oman osaamisen kehittäminen.

Täydentävä aines:

 • täydentävä teoreettinen aines: esim. rajoitteiden tai sääntöjen kääntäminen, painotetut automaatit, transduktorien optimointi
 • täydentävä ammatillinen aines: esim. jonkin sovelluksen tai toteutuksen erityisongelman tuntemus, aiheen kirjallisuuden lukutaito.

Erityistietämys:

 • erityinen teoreettinen tietämys: esim. puuautomaatit, algoritmien vertailu, formaalien kielten teoria, formaalit potenssinsarjat
 • erityinen ammatillinen tietämys: esim. uusien sovellusten kehittäminen, automaattikirjastot.

Arviointi

Yleinen arviointiasteikko. Arviointikriteerinä on oppimistavoitteiden toteutuminen:

 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät kiitettävästi; syvää tietämystä ydinaineksesta ja laajaa täydentävää tietämystä; itsenäistä ja luovaa ajattelua; ylittää vakiintuneet ratkaisut.
 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät kiitettävästi; ydinaineksen lisäksi täydentävää tietämystä.
 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät hyvin; ydinaines hallinnassa.
 1. kaikki asetetut tavoitteet täyttyvät hyväksyttävästi ja keskimäärin tyydyttävästi
 1. tavoitteet täyttyvät välttävästi
 1. tavoitteet eivät täyty

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.