Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
CLT340: Seminaari - lukuvuosi 2011-2012

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Ohjeita gradun kirjoittamiseksi

Nykykielten laitoksen gradusivut, joilla opastetaan eri tavoin gradun kirjoittajia. Siellä on mm. Microsoftin Office Word -pohja ja erilaisia yleisiä ohjeita.

Kieliteknologiassa on ohjeistettu mm. gradusuunnitelman tekemistä ja työn kulkua, ks.

Monet kuitenkin käyttävät mieluummin LaTeX -ohjelmaa, jolla onkin muutamia etuja puolellaan, mm. kirjallisuusviitteiden systemaattisempaa hoitamista BibTeX -ohjelman avulla sekä olennaisesti parempi tuki matemaattisten kaavojen kirjoittamiselle. Hintana näistä eduista on se, että alkukynnys LaTeXin käytölle on korkeampi. Monet pitänevät OpenOfficen tai Wordin graafista käyttöliittymää helpompana, mutta mielipiteet menevät tässä ristiin. LaTeXin käyttöä koskevia ohjeita:

Kirjallisuusviitteissä käytetään kokonaista kirjoittajan sukunimeä (ei pelkkää numeroa kirjallisuusviitteiden luetteloon eikä muutamista kirjaimista muodostettua lyhennettä). Periaatteena on kirjoittaa luettavaa tekstiä, jossa useinkin kirjoittaja mainitaan osana tekstiä ja julkaisuvuosi tulee suluissa, mutta ellei kirjoittajan nimeä ole tarkoitettu luettavaksi, vaan ainoastaan viitteeksi, laitetaan sekä kirjoittajan nimi että julkaisuvuosi sulkuihin. Ks. ohjeita, miten tämä tehdään LaTeXilla ja BibTeXillä, esim.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.