Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
CLT240: Proseminaari - lukuvuosi 2011-2012

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Proseminaaria koskevia ohjeita

On äärimmäisen tärkeää, että kandidaatintyö suoritetaan suunnitelmallisesti ja ohjattuna työnä. Näin vältytään riskeiltä, että opiskelija tekeen paljon turhaa työtä, jonka tuloksena syntyy vielä huono työ. Kirjalliset ja ohjaajan hyväksymät suunnitelmat ovat opiskelijan oikeusturvankin kannalta hyödyllisiä, esim. jos työn ohjaus siirtyy toiselle opettajalle.

Proseminaarissa noudatetaan seuraavanlaisia suosituksia kandidaatinytyön tekijöille. Suositus sisältää neljä työvaihetta ja kolme välietappia:

Lähtötilanne:
Tekijällä on yleisluontoinen idea siitä, mistä teemasta saattaisi ryhtyä tekemään kandidaatintyötä. Useinkin työ pohjautuu kandidaatintyössä tai jossakin hankkeessa tehtyyn käytännölliseen ohjelmointia tai muuta käytännön työtä sisältäneeseen työhön.
Työvaihe 1:
Alustava suunnittelu, jossa luetaan kirjallisuutta ja pyritään kiinnittämään tulevan kandidaatintyön teema.
Esisuunnitelma:
Tulokseksi alustavasta suunnittelusta tekijä tekee (sähköpostiviestiksi tai verkkosivuksi) lyhyen esisuunnitelman, jossa on:
  • ehdotus kandidaatintyön otsikoksi,
  • muutaman virkkeen mittainen kuvailu aiotun kandidaatintyön sisältämistä asioista sekä
  • aiottu pääasiallinen lähdeteos tai -artikkeli, jota aikoo käyttää.
Rajauskeskustelu:
Yhdessä ohjaajan kanssa pidettävässä palaverissa muotoillaan ja tarkennetaan tätä dokumenttia. Kummankin osapuolen hyväksymänä tämä muodostaa pohjan jatkolle, johon sekä tekijä että ohjaaja ovat sitoutuneet. Tarvittaessa palataan alustavaan suunnitteluun.
Työvaihe 2:
Noin 2 viikon aikana tekijä laatii tarkemman suunnitelman työlleen.
Kandidaatintyön suunnitelma:
Tekijä hahmottelee tarkemmassa suunnitelmassaan:
  • realistisen aikataulun tutkielman kirjoittamiseksi ja ottaa aikataulussa huomioon tarvittavan työmäärän, joka on n. 6 op, sekä tarkoitukseen omistettavissa olevan ajan sekä
  • alustavan sisällysluettelon kandidaatintyön tekstille.
Tuloksena syntyvä verkkosivun muotoon (esim. Kitwikiin) laadittu tai konvertoitu dokumentti.
Suunnitelmapalaveri:
Laadittu suunnitelma käydään ohjaajan ja tekijän välisessä palaverissa lävitse ja tehdään siihen tarvittavia muutoksia. Myöhemminkin tilanteen mukaan suunnitelmaa päivitetään vastaamaan todellisuutta. Olennaisista muutoksista sovitaan yhteisesti tekijän ja ohjaajan kesken.
Työvaihe 3:
Työn kirjoittamista.
Proseminaariesitelmä:
Työn senhetkisen vaiheen, erityisesti rajauksen ja disposition esittely. Keskustelua ja rakentavia edotuksia.
Työvaihe 4:
Kirjoittamisesta enää vähän jäljellä tässä vaiheessa. Puuttuvat osat kirjoitetaan ja työ viimeistellään.
Varsinainen esitelmä (lähes) valmiista työstä, jolle kaksi nimettyä opponenttia
Lopputulos:
Kandidaatintyö valmis ja jätetty tarkastettavaksi.

Kirjallisuutta löytyy seuraavista paikoista:

  • Google Scholar -hausta. Joistakin artikkeleista PDF-versio löytyy suoraan tästä, joistakin pitää seurata Helsingin yliopiston linkkiä muutama askel. Kaikista ei kokonaista artikkelia ole saatavilla.
  • ACL:n ns. antologia, jossa konferenssijulkaisuja ja Computational Linguistics -lehden artikkelit.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.