Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt310ipr: 401092 Tekijänoikeudet - kevät 2010

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Lait, muut oikeuslähteet ja linkit

Säädökset

Alla on lueteltu kurssin alaan kuuluvat keskeiset lait, asetukset, direktiivit, EU-asetukset ja valtiosopimukset. Jokaisesta näistä on linkki säädöstekstiin joko FINLEXiin tai EUR-LEXiin (huomaa myös EUR-LEXin aiheenmukainen luettelo: immateriaalioikeus).

Säädöksistä on tässä listassa käytetty niiden tavallisia kutsumanimiä, niiden viralliset nimet saattavat olla tästä jossain määrin poikkeavia (ja joidenkin direktiivien tapauksessa kymmenenkin kertaa pidempiä...). Suluissa on ilmoitettu säädöksestä yleisesti käytetty lyhenne, mikäli sellainen on, sekä säädöksen numero (lakien ja asetusten osalta Suomen säädöskokoelmassa, valtiosopimusten osalta sen sopimussarjassa, direktiivien ja EU-asetusten osalta EU:n säädöskokoelmassa). Viimeiset voivat tulla tarpeeseen, varsinkin jos ja kun tietokantalinkit kuitenkin muuttuvat käyttökelvottomiksi kesken kurssin. Rikkinäisistä linkeistä kannattaa ilmoittaa luennoijalle.

Tekijänoikeus

Patentti

Tavaramerkki

Muut teollisoikeudet

Yleiset

Oikeuskäytäntö

Muut linkit

Tietopalvelut

Viranomaisia ym.

Järjestöjä ym.

Kirjallisuutta

Seuraavassa on lueteltu joitakin lähinnä suomalaisia alan perusteoksia. (Harjoitustehtävistä pitäisi kyllä pystyä suoriutumaan ilmankin. Jatkoa listalle löytyy esimerkiksi IPRinfo-lehden kirja-arvosteluista.)

  • Haarmann & Mansala: Immateriaalioikeuden perusteet (2007; myös aiempi Immateriaalioikeuden oppikirja käy lainsäädännön myöhemmät muutokset huomioiden)
  • Haarmann: Immateriaalioikeus
  • Haarmann: Tekijänoikeus ja lähioikeudet
  • Harenko, Niiranen, Tarkela: Tekijänoikeus
  • Koktvedgaard & Levin: Lärobok i immaterialrätt
  • Oesch & Pihlajamaa: Patenttioikeus
  • Rajala (toim.): Tutkimuksen tekijänoikeudet
  • Salmi et al: Tavaramerkki
  • Takki: ATK-sopimukset: käytännön käsikirja
  • Välimäki: Oikeudet tietokoneohjelmistoihin

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle
Laitoksen yhteystiedot | Palaute laitokselle

Copyright © 2002-2010 Anna Ronkainen ja Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.