Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt310ipr: 401092 Tekijänoikeudet - kevät 2010

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kurssiesite

Esitiedot:

 • Ei varsinaisia esitietovaatimuksia. Kurssi on tarkoitettu syventäviä opintoja suorittaville, joten opiskelijoilla oletetaan olevan jonkinlaiset perustiedot yleisimmistä kieliteknologisista sovelluksista ja aiheen kannalta relevanteista lingvistisistä menetelmistä.

Tavoitteet:

 • perehdyttää opiskelija immateriaalioikeuden järjestelmään ja keskeisiin käsitteisiin yleisellä tasolla
 • antaa valmiuksia soveltamaan immateriaalioikeutta kieliteknologin tai lingvistin tyypillisesti kohtaamissa käytännön tilanteissa

Kurssin sisältö:

 • Tekijänoikeus ja lähioikeudet
 • Teollisoikeudet (patentti, tavaramerkki, muut)
 • Immateriaalioikeudet ja korpukset
 • Immateriaalioikeudet ja internet
 • Immateriaalioikeudet ja kääntäminen
 • Immateriaalioikeudet ja kieliteknologiatuotteet
 • Immateriaalioikeudet, tutkimus ja opetus

(Ks. luentosuunnitelmaa alempana.)

Kirjallisuus:

Varsinaisena oppimateriaalina toimivat kurssin verkkosivut. Muuta soveltuvaa kirjallisuutta on lueteltu lainsäädäntö-sivulla.

Kurssin laajuus:

3 op

HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:

401092

Opetus

Opettaja:

Anna Ronkainen, LL.M. (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Suoritustapa:

viikottaisten harjoitustehtävien palauttaminen

Paikka ja aika:

kl P4 verkko-opetuksena, viikottaiset luentokokonaisuudet 2010-03-15...2010-05-07

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen WebOodin kautta, kurssikoodi 401092. Lisätiedot opettajalta sähköpostitse.

Kurssimateriaali:

Luentosuunnitelma

1. viikko (2010/11): Johdanto

 • immateriaalioikeuden paikka oikeusjärjestyksessä
 • immateriaalioikeuden lajit
 • immateriaalioikeuden lähteet (myös käytännössä)
 • yleisiä periaatteita ja käsitteitä

2. viikko (2010/12): Tekijänoikeus

 • oikeuden kohde
 • oikeuden haltija
 • suojan vaikutukset ja laajuus
 • rajoitukset
 • oikeuden siirtäminen
 • kansainvälisyys
 • tietokoneohjelma teoksena, erityismääräykset
 • lähioikeudet
 • käytäntö
 • tulevaisuuden kehitysnäkymiä

3. viikko (2010/13-14): Teollisoikeudet

 • patentti
  • patentoitavuus
  • kohde
  • haltija
  • menettely
  • suojan kesto ja lakkaaminen
 • tavaramerkki
  • kohde
  • oikeuden hankkiminen
  • oikeuden sisältö
  • oikeuden lakkaaminen, degeneroituminen
 • muut teollisoikeudet (malli, hyödyllisyysmalli, piirimalli, kasvinjalostajanoikeus...)

4. viikko (2010/15): Immateriaalioikeudet, korpukset ja internet

 • korpukset
  • tekstikorpukset teoksina, käyttö ja johdetut tuotteet
  • puhekorpukset
  • käyttösopimukset
  • kieli teoksena
 • internet
  • oikeuksien soveltuminen verkkojulkaisuun
  • verkkojulkaisun käyttö, tekijän oikeudet ja mahdollisuudet
  • domain-nimet
  • "lisenssi"- ja sopimusehdot verkossa

5. viikko (2010/16): Immateriaalioikeudet, tutkimus ja opetus

 • tekijänoikeudet työ-/tutkimussopimussuhteessa
 • keksinnöt ja patentit työsuhteessa
 • sitaattioikeus käytännössä
 • tutkimussopimukset
 • tieteen etiikka (plagiointi ja tekijänoikeus)
 • tekijänoikeudet opetustoiminnassa

6. viikko (2010/17): Immateriaalioikeudet ja kieliteknologiatuotteet

 • tietokoneohjelma(teos) kaupankäynnin kohteena
 • ohjelman määrittely, sopimusneuvottelut
 • lisenssiehdot
 • vastuukysymykset
 • muut oikeudet

7. viikko (2010/18): Immateriaalioikeudet ja kääntäminen

 • käännökset johdettuina teoksina
 • tulkkaus
 • käännössopimukset
 • käännösteknologia

Kommentaari

Tätä kurssiesitettä varsinkin kurssin käytännön asioihin liittyen täydentää kurssiesitteen kommentaari.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle
Laitoksen yhteystiedot | Palaute laitokselle

Copyright © 2002-2010 Anna Ronkainen ja Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.