Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologia: clt340: Seminaari - 2009-2010

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Seminaarin julkiset materiaalit

LaTeX-malli gradua varten

Ohessa on kaksi mallitiedostoa, joilla pääset alkuun, kun teet pro gradu -tutkielmasi LaTeXilla. Kopioi ne siihen hakemistoon, jossa gradudokumenttiasi teet.

 • gradu.tex, johon täydennät mm. nimesi ja gradusi otsikon sekä varsinaisen tekstin.
 • gradu.bib, johon kirjoitat BibTeX-muodossa oman kirjallisuusluettelosi. Luettelossa saa olla muitakin teoksia kuin mihin viittaat.

Näistä syntyy PDF- tai PostScript-muotoinen dokumentti sekä joukko väli- ja lokitiedostoja. Ohessa on mallitiedostoista tehdyt tulostiedostot. Niissä näkyy tutkielman ulkoasu erityisesti kirjallisuusviitteiden ja niihin tekstistä viittaamisen osalta.

 • PDF-tiedosto gradu.pdf syntyy seuraavalla komentojonolla:

  pdflatex gradu
  bibtex gradu
  pdflatex gradu
  pdflatex gradu
  
 • Vastaava PostScript-tiedosto gradu.ps syntyy seuraavalla komentojonolla:

  latex gradu
  bibtex gradu
  latex gradu
  latex gradu
  dvips gradu
  

Lähinnä pdflatex ja latex eroavat siinä, mitä kuvatiedostomuotoja ne tunnistavat (.png, .jpg, .pdf; .eps). PDF:n voi tehdä myös DVI:stä tai PS:stä, tai PS:n PDF:stä. Jos kirjallisuusluettelo ei ole muuttunut, bibtexiä ei tarvitse ajaa uudestaan. Varo: joissain paikoissa dvips ohjaa tuloksen paperille eikä tiedostoon.

Linkkejä

LaTeX-ohjeita (147 sivua): ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/info/lshort/finnish/lyhyt2e.pdf

LaTeX for Linguists (LaTeX4Ling): http://www.essex.ac.uk/linguistics/clmt/latex4ling/

TeX Users Group (TUG): http://tug.org/

Natbib -viitteiden tekemisestä ohjeita: http://merkel.zoneo.net/Latex/natbib.php

Macin käyttäjille sopiva LaTeX -paketti: http://www.tug.org/mactex/

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.