Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - lukuvuosi 2009-2010

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Ohjeet harjoitustyötä varten (julkaistu 5.10.2009)

Palautus tavalla tai toisella luennoitsijalle.

HUOM:
 • Mikäli laajennat aiempaa suoritusta, ota aina ensin yhteys kurssin opettajaan.
 • Mikäli suoritat enemmän kuin 2 op, ilmoita asiasta ensin opettajalle.

Osa 1: Pohtiva osa

(1 op = luennot + osa 1 = 50 % suorituksesta)

Ensimmäisen osan esitys voi olla tiivis (2 sivua) tai pohtiva (vähän enemmän).

Tehtävä 1) Määrittele seuraavat käsitteet projektitoiminnan näkökulmasta:
 1. loppukäyttäjä
 2. WBS
 3. leikkaussalityyppinen projektitiimiorganisaatio
 4. kriittinen polku
 5. projektiverkosto
 6. projekti

Tehtävä 2) Kuvaa miten yksittäinen projekti liittyy organisaation kokonaistoimintaan (~ projektin ajallisorganisatorinen konteksti).

(EXTRA tehtävä 2:een: Vertaile (koko organisaation) eri organisaatiorakennetyyppien etuja ja haittoja sekä yksittäisen projektin että koko organisaation näkökulmasta.)

Tehtävä 3) Mistä syntyvät projektien riskit? Miten projektien riskejä voidaan hallita (sis. identifiointi, kvantifiointi, suunnittelu, seuranta ja reagointi)?

Osa 2: Projektisuunnitelman laatiminen

(1 op = 27 työtuntia soveltavaa työskentelyä = 50 % suorituksesta)

(Sovi +1 opintopisteen laajentamisesta kurssin vetäjän kanssa erikseen. Lisäaihe voi olla esim. raportoinnin välineet, kustannusten seurantasuunnitelma, proaktiivinen riskien reagointisuunnitelma tai tukiprosessien suunnittelu. )

Esimerkkiaiheita:
 • tilaisuuden järjestäminen: konferenssi
 • talonrakennus- tai remonttiprojekti
 • muuttoprojekti: laitos tai muu organisaatio: ihmisiä, tavaraa ja infrastruktuuria
 • käännösprojekti
Esityksestä tulisi ilmetä projektin määrittely:
 • PBS,
 • WBS,
 • resurssitarpeet,
 • aikataulutus,
 • kriittinen polku,
 • riskien arviointi.

Omassa harjoitustyössä kannustetaan reflektoimaan suunnitelmaa yllä olevaa, pohtivaa osaa vasten. Tiivis, havainnollinen ja kokeileva esitystapa nostaa arvosanaa.

(Kokeileva = esim. podcast, uutissarjakuva, wiki/blogi, mind map, videoitu esitys)

(Tiivis = 4-10 sivua osassa 2)


"Projektien menestyksellinen hallinta on taito, ei eksakti tiede"