Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologia: CLT270: Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät - 2010k

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kurssin kalenteri

viikko 11
» to 18.3 Ensimmäinen luento Metsätalon salissa 25 klo 10. Käsiteltiin morfologisen analyysin tarpeellisuutta ja menetelmiä, sekä hahmoteltiin alustavasti äärellisten automaattien toimintaa.
viikko 12
» ti 23.3. Toinen luento. Puhuttiin epädeterminismistä, automaattien kyvystä kuvailla luonnollisen kielen ilmiöitä, säännöllisistä lausekkeista, automaattien ja säännöllisten lausekkeiden suhteesta, sekä harjoiteltiin foman käyttöä.
» to 25.3. Kolmas luento. Ensimmäisten harjoitustehtävien palautus kurssiassistentille. Käsiteltiin säännöllisiä lausekkeita sekä foman käyttöä. Hieman johdantoa morfologisen analyysin suorittamisesta automaateilla.
viikko 13
» ti 30.3. Luento. Lisää säännöllisistä lausekkeista ja esimerkkejä yksinkertaisista fonologisista generalisaatioista. Pieniä harjoituksia fomalla. Johdantoa transduktoreihin.
» to 1.4. Kiirastorstai, ei luentoa.
viikko 14
» ti 6.4. Ei luentoa.
» to 8.4. Luento. Käsiteltiin transduktorioperaatioita ja toisinkirjoitussääntöjä ja niiden kompilointia fomalla. Harjoitustehtävien 2 palautus kurssiassistentille.
viikko 15
» ti 13.4. Luento. Jatkettin toisinkirjoitussääntöjen käsittelyä sekä tutkittiin pientä kokonaista morfologista jäsentäjää jm3lex.script.
» to 15.4. Luento. Hahmoteltiin komposition käyttämistä suodattimena sekä käsiteltiin erilaisia sääntötyyppejä ja niiden käyttötarkoituksia.
viikko 16
» ti 20.4. Luento. Harjoitustehtävän 3 palautus kurssiassistentille. Käsiteltiin leksikkojen rakentamista lexc-kielellä.
» to 22.4. Luento. Käsiteltiin poikkeusmuotojen sisällyttämistä morfologiseen jäsentäjään lexc:llä sekä prioriteettiunionilla.
viikko 17
» ti 27.4. Luento. Käsiteltiin flag diacritics formalismia.
» to 29.4. Luento. Käsiteltiin yleisesti morfologisen jäsentäjän suunnittelua.
viikko 18
» ti 4.5. Luento. Puhuttiin lisää flag diacritics -merkkien käytöstä.
» to 6.5. Luento, kurssi päättyy. Harjoitustehtävän 4 palautus kurssiassistentille. Harjoitustehtävän aiheen ilmoittaminen luennoitsijalle.
» ma 31.5. Harjoitustyön palautus luennoitsijalle.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.