Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt255: Kieliteknologian tilastomenetelmät CLT255 syksy 2009 - lukuvuosi 2009-2010

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

14.8.2009 saakka:
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

17.8.2009 alkaen:
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Kurssin tavoitteena on antaa kieliteknologeille riittävät todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perustaidot, joita tarvitaan syventävillä evaluointikursseilla ja tilastollisia menetelmiä käsittelevillä kursseilla.

Opintojakso on pakollinen kaikille aineopintojen opiskelijoille. Jakso suositellaan suoritettavaksi opintojen keskivaiheessa kolmannen lukuvuoden aikana. Kurssin vastuuhenkilö on Graham Wilcock.

Sisältö

Tilastollisen testaamisen perusteet; tavallisimpia tilastollisia testejä ja tilastollisten testien tekeminen; tilastollinen merkitsevyys; kielenkäsittelymoduulien tuotos tilastollisena aineistona.

Edeltävät opinnot (suositus)

Ohjelmoinnin perusteet, esimerkiksi Clt230 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Opettaja:

  • Seppo Nyrkkö, anyrkko miuku cc helsinki fi
  • Assistentti: Elina Melasuo, elina . melasuo ät helsinki fi

Suoritustapa:

  • Luennot, materiaali, viikkotehtävät ja harjoitustyö (3 op)
  • Vaihtoehtoinen suoritustapa: kotitentti ja harjoitustyö (EN), kysy assistentilta lisätietoja (3 op)
  • Lähiopetus pidetään suomeksi. Tehtävien palautuskieli on vapaa.
  • Kaikki viikkotehtävät palautetaan 2 viikon kuluessa laskien asiasisällön käsittelystä.

Arvostelu:

Puolet arvosanasta muodostuu viikkotehtäväpisteistä ja puolet harjoitustyöpisteistä.

Oma henkilökohtainen (tai pienessä ryhmässä tehtävä) harjoitustyö aloitetaan P2:n alussa. Huomioi, että tähän tulisi varata 40 työtuntia per osallistuja.

Kaikkiin viikkotehtäviin vastataan ja kukin tehtävä on yhden pisteen arvoinen. Kommentoimalla asiasisältöä tai monisteen "keskustelun aiheita" saa lisäpisteen kultakin viikkotehtäväkierrokselta.

Paikka ja aika:

  • Syksy 2009: P1-P2
  • perjantai klo 10-12, alkaen 11.9.2009
  • Metsätalo, sali 25

Kurssimateriaali:

  • Opetusmoniste ja kurssilla osoitetut verkkoresurssit