Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt140: Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset - lukuvuosi 2009-2010

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kurssin kalenteri

viikko 45: ensimmäisen viikon teema: Kirjoittajan apuvälineet
» ma 2.11.2009
- Kurssille ilmoittautuneille osallistujille lähetettiin yksityisille sivuille tarvittava käyttäjätunnus ja salasana sähköpostitse klo 10.15.
- Ensimmäisen viikon materiaali, jossa luettavan ja katsottavan lisäksi on viikkokysymykset 1, 2 ja 3 ovat verkossa nyt nähtävissä, kunhan sai sähköpostiviestissä tulleen tunnuksen ja salasanan.
- Jos kurssille ilmoittautunut ei ole saanut kyseistä viestiä, niin on otettava ensi tilassa sähköpostilla yhteys kurssiassistenttiin.
- Ensimmäinen kontaktiopetuskerta myös on tiedotettu ja merkitty ne tähän kalenteriin. Mahdollisista myöhemmistä kerroista tiedotetaan erikseen.
» ti 3.11. Kurssin aloitustilaisuus pidettiin Päärakennuksen luentosalissa XII (Senaatintorin puoleinen pääty) klo 10-12. Tilaisuudessa käsiteltiin verkkokurssin järjestelyitä ja kurssin olemusta sekä osin verkossa olevaa ensimmäisen viikon materiaalia.
» su 8.11. Viikkokysymysten palautustilanteen kertova sivu ilmaantui kurssin yksityisille sivuille.
viikko 46, toisen viikon teema: Tiedonhaku
» ma 9.11. Toisen viikon materiaali ja siihen kuuluvat viikkokysymykset 4, 5 ja 6 ilmaantuivat verkkoon n. klo 00.00.
» ti 10.11. Ensimmäisen viikon viikkokysymysten eli viikkotehtävien 1, 2 ja 3 palautuksen määräaika.
» su 15.11. Kolmannen viikon materiaali ilmaantui verkkoon klo 22.00 ja siinä oli mukana viikkokysymykset 7, 8 ja 9.
viikko 47, kolmannen viikon teema: Puheteknologia
» ma 16.11. Klo 9.30 ilmestyi kurssikuvaussivulle ohje sähköpostiviestien otsikoinnista, ks. kohdassa "Suoritustapa" oleva viimeinen kohta.
» ke 18.11. Toisen viikon viikkokysymysten (4, 5, 6) vastausten palauttamisen määräaika.
» su 22.11. Neljännen viikon materiaali ja siihen liittyvät tehtävät 10, 11 ja 12 ilmestyivät verkkoon klo 19.
viikko 48, neljännen viikon teema: Luonnolliskielinen vuorovaikutus
» ti 24.11. Kolmannen viikon viikkokysymyksiin (7, 8 ja 9) vastaamisen määraaika.
» to 26.11. Kurssiin liittyvien harjoitustehtävien paketti tuli verkkoon klo 15.15. Paketissa on harjoitustehtävät A1-A7 ja ohjeet niiden tekemistä varten.
» su 29.11. Viidennen viikon materiaali ilmaantui verkkoon klo 20.50 ja siinä oli viikkokysymykset nro 13, 14 ja 15.
viikko 49, viidennen viikon teema: Tietokoneavusteinen kielenoppiminen (CALL)
» ke 2.12. Neljännen viikon viikkokysymyksiin (10, 11 ja 12) vastaamisen määräaika.
viikko 50, kuudennen viikon teema: Konekäännös ja tietokoneavusteinen kääntäminen
» ma 7.12. Kuudennen viikon materiaali ja siihen liittyvät viikkotehtävät (16, 17 ja 18) tulivat verkkoon klo 20.20. (Luennoija pahoittelee viivästymistä ja kiittää sitä aktiivista osallistujaa, joka muistutti asiasta.)
» ti 8.12. Viidennen viikon viikkokysymyksiin (13, 14 ja 15) vastaamisen määräaika.
viikko 51: Tentti
» to 17.12. Kuudennen viikon viikkokysymysten (16, 17, 18) palautuksen määräaika.
» pe 18.12.
Kurssin tentti klo 8-10. (Pyrittiin löytämään aika, joka sopisi mahdollisimman monelle.) Metsätalon sali 1.
Harjoitustehtäväpaketin tehtävien palautuksen määräaika. (Perustellusta syystä voi pyytää rajallisesti lisäaikaa, mutta harjoitustehtävien tekemisestä on erinomaista apua tenttiä varten.)
viikko 1/2010
» su 10.1.2010 Tentin vastaukset on tarkistettu ja arvosteltu. Kaikki tentissä 18.12. olleet tulevat pääsemään lävitse. Tarkistetaan vielä, että muut edellytykset, kuten viikkotehtävät harjoitustehtävät ovat sovitusti tehdyt (mukaan lukien sovitut täydentämisiä koskevat poikkeukset). Tarkistakaa kukin omalta kohdaltanne, että yksityisillä sivuilla olevat merkinnät tehtävienne jättämisestä ovat ajan tasalla ja ottakaa yhteys kurssiassistenttiin, jos havaitsette korjattavaa. Tarkistusten jälkeen suoritukset siirretään opintosuoritusrekisteriin.
Rästitentin ajankohta pyritään sopimaan ensi tilassa.
viikko 5/2010
» ma 1.2.2010 Tentissä 18.12. olleiden suoritukset on lähetetty amanuenssille rekisteröitäväksi ja ne ilmaantuvat pian OODIin.
viikko 9/2010
» ti 2.3. Kurssiassistentti on ollut yhteydessä niihin opiskelijoihin, joilla tehtävät ja harjoitustyöt ovat tehtynä, mutta jotka eivät päässeet joulukuiseen tenttiin. Yhteisesti on päädytty siihen, että klo 12-14 tämä päivä olisi useimmille sopiva ja heille on asiasta tiedotettu. Helsingissä tentti pidetään Metsätalon salissa 18. Tampereella (TTY) koe pidetään Signaalikäsittelyn laitoksen neuvotteluhuoneessa TC314. (Takeita myöhempien tenttimismahdollisuuksien järjestämisestä ei tässä vaiheessa voida antaa.)
viikko 13/2010
» to 1.4. Rästitentin tulokset lähetetty rekisteröitäväksi. Kaikki rästitenttiin osallistuneet hyväksyttiin.
viikko 18/2010
» ke 5.5.2010 Ylimääräinen rästitentti niille, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi viikkotehtävät ja harjoitustehtäväpaketin, mutta eivät ole päässeet varsinaiseen tenttiin eivätkä rästitenttiin. Helsingissä tentti suoritetaan Humanistisen tiedekunnan tiedekuntatentissä, johon ilmoittaudutaan sen ohjeiden mukaisesti.
» su 9.5.2010 Rästitentissä olleet (Helsingissä 3 ja Tampereella 1) pääsivät kaikki lävitse ja suoritukset on lähetetty rekisteröitäväksi.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.