Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt140: Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset - lukuvuosi 2009-2010

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kurssikuvaus

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö, kirjallisuus ja kurssin laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

Tämä kurssi kelpaa myös suoritukseksi käännöstieteen perusopintojen kohtaan Johdatus käännösteknologiaan CKT142 (5 op). Kurssin suorituksena annetaan silloinkin 6 op.

Opetus

Opettaja:

Suoritustapa:

  • Pääaineopiskelijan ja käännöstieteen perusopintojen osaksi tulevaan 6 op suoritukseen: Hyväksyttävä vastaaminen viikottaisiin tarkistuskysymyksiin (ns. viikkotehtäviin), kurssiin liittyvien erillisten harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen sekä kurssin lopussa oleva tentti (joka järjestetään tarpeen mukaan niissä paikoissa, joista osallistujia on mukana).
  • Muun aineen opiskelijalla, jonka opintoihin sisältyy tämä kurssi, ja JOO-opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kurssi vaihtoehtoisesti 3 op laajuisena, jolloin suorituksesta jäävät pois erilliset harjoitustehtävät. Jos haluaa suorittaa kurssin tällä tavalla poikkeuksellisesti 3 op laajuisena, siitä on ilmoitettava selvästi sähköpostilla kurssiassistentille.
  • Opiskelijan kanssa kommunikointi tapahtuu enimmäkseen sähköpostiviesteinä kurssiassistentin ja opiskelijan kesken, ogelmatilanteissa tai muuten tarvittaessa voi ja tulee kysyä sähköpostitse myös opettajalta.
  • Jokaiseen tähän kurssiin liittyvän sähköpostiviestin otsikkoon tulee sisällyttää kurssin koodi CLT140. Jos kyseessä on viikkokysymyksiin vastaus, lisäksi sana viikkokysymykset ja niiden kysymysten numerot, joihin vastataan. Erillisten harjoitustehtävien vastauksiin sana harjoitustehtävä ja sen tehtävän numero, johon vastataan. Välttäkää useiden erilaisten asioiden yhdistämistä yhteen viestiin. Näin varmistamme, että kysymysten ja tehtävien vastaukset eivät huku muiden viestien joukkoon.

Paikka ja aika:

  • Verkossa lukuunottamatta paria vapaaehtoista kontaktiopetuskertaa, joista ilmoitetaan tarkemmin kurssin kalenterisivulla.

Ilmoittautuminen:

  • WebOodiin johon tulee kirjautua normaalia tietä ja etsiä sieltä tämä kurssi esim. sen koodin 401054 tai nimen avulla.
  • Jos haluaa peruuttaa ilmoittautumisensa jostakin syystä, se ei onnistu WebOodissa, vaan on lähetettävä tätä koskeva sähköpostiviesti luennoijalle ja kurssiassistentille.

Kurssimateriaali:

  • Pääosin verkossa kohdassa Yksityiset materiaalit, jonne tarvittavan salasanan saa sähköpostitse ennen kurssin alkua, kunhan on ilmoittautunut.