Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt351: Kieliteknologiasovellusten evaluointi - kevät 2009

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Evaluointi käytännössä

On oletettavaa, että kieliteknologi joutuu työssään toimimaan asiantuntijana, kun hänen organisaationsa hankkii kieliteknologisia sovelluksia tai haluaa lisätä tietyn ohjelmiston toiminnallisuutta kieliteknologian avulla.

Kun ei aina voi olla ajan tasalla siitä, mitkä teknologiat ovat parhaita, pitäisi kuitenkin pystyä tunnistamaan eri teknologioiden mahdollisia heikkoja kohtia ja varoittamaan niistä. Lisäksi pitäisi pystyä suhteuttamaan mahdollisia puutteita siihen mitä lopullisessa sovelluksessa oikeasti vaaditaan. Tyypillisiä kysymyksiä ovat: Mitä ratkaisuja on olemassa? Voidaanko sovittaa olemassa olevaa vai joudutaanko rakentamaan oma? Miten olemassa olevien ratkaisujen laatua verrataan? Miten eri ratkaisujen toimivuutta ja luotettavuutta testataan?

Riippumatta siitä kirjoittaako markkinointiin tarkoitettuja testiraportteja, vertaileeko hankittavia ratkaisuja, vai tekeekö tieteellistä vertailua, pitäisi osata suhteuttaa eri ominaisuuksia siihen mitä tavoitellaan ja tuoda esille eri ratkaisujen hyviä puolia valaisevilla ja luotettavilla testiasetelmilla.