Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt270: Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät - kevät 2009

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos

14.8.2009 saakka:
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

17.8.2009 alkaen:
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 11
» ti 10.3.2009 Kurssi alkoi klo 10.15 laitoksen Unix-luokassa Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros. Käsiteltiin äärellisiä automaatteja alustavasti, kokeiltiin Foma-ohjelmalla yksinkertaisten säännöllisten lausekkeiden kääntämistä automaateiksi
» to 12.3.2009 Ei luentoa, luennoitsija infrakokouksessa CSC:ssä. Ensimmäisen luentokerran materiaali tuli verkkoon klo 10.30. (Ei vielä tehtäviä.)
viikko 12
» ti 17.3.2009 Ei luentoa, luonnoija virkamatkalla Oxfordissa.
» to 19.3.2009 Toinen luentokerta, jolla puhuttiin transduktoreista ja alustavasti leksikoiden esittämisestä Lexc:n formalismin avulla.
» pe 20.3.2009 Toisen luentokerran materiaali tuli verkkoon klo 11.15 ja siinä oli tehtävät nro 1 ja 2.
viikko 13
» ti 24.3.2009 Kolmas luentokerta, jolla puhuttiin Lexc:stä ja demonstroitiin sitä.
» to 26.3.2009 Neljäs luentokerta, jolloin puhuttiin kaksitasosäännöistä ja demonstroitiin niitä. Tehtävien 1 ja 2 palautuksen määräaika. Kolmannen luentokerran materiaali ja siihen liittyvät tehtävät 3 ja 4 tulivat verkkoon klo 17.30.
viikko 14
» ti 31.3.2009 Viides luentokerta.
» to 2.4.2009 Kuudes luentokerta, jolloin kehotettiin osallistujia tutustumaan wiki-sivuilla oleviin harjoitustöiden aiheisiin, joista pitäisi valita itselle soveltuva, tosin muitakin saa mieluusti ehdottaa. Tehtävien 3 ja 4 palauttamisen määräaika.
» pe 3.4.2009 Neljännen ja viidennen luentokerran materiaali tuli verkkoon klo 16.40 ja siinä tehtävät 5,6 ja 7.
viikko 15
» ti 7.4.2009 Luento
» ke 8.4.2009 Käsiteltiin ns. flag-diakriitit, ks. Beesleyn ja Karttusen kirjassa oleva vastaava luku.
Tehtävässä 6 pitääkin laittaa leksikkoon ristuaita (#) leksikkoon aivan viimeiseksi merkiksi. 4-5. luentokerran esimerkkiä on muutettu vastaavasti klo 16.30.
» to 9.4.2009 Kiirastorstai, ei luentoa. 4.-5 luentokerran esimerkin leksikkoa korjattiin vielä hieman klo 17.10. Nyt leksikon viimeisellä rivillä on ``0:# #;`` eli risuaita tulee vain morfofoneemiselle tasolle.
» pe 10.4.2009 Tehtäväien 5,6 ja 7 palautuksen määräaika.
viikko 16
» ti 14.4.2009 Pääsiäisloma.
» to 16.4.2009 Luento. Neljännen kerran hfst-pair-test -esimerkissä ollut -w optio oli virheellinen ja poistettiin klo 11.30. Harjoitustyön aiheen valinta, työn rajaus ja määritteleminen pitäisi kiireesti tehdä, ellei jo valmiiksi sovittu luennoitsijan kanssa.
viikko 17
» ti 21.4.2009 Luento, opastusta harjoitustöiden tekemisessä.
» to 23.3.2009 Luento, opastusta harjoitustöiden tekemisessä. Corpus-kone ollut poissa käytöstä CSC:ssä tapahtuneen tietomurron vuoksi. Kone käytössä taas n. klo 18 alkaen.
viikko 18
» ti 28.4.2009 Luento, opastusta harjoitustöiden tekemisessä.
» to 30.4.2009 Vapunaatto, ei luentoa.
viikko 19
» ti 5.5.2009 Luento. Harjoitustöiden pitäisi olla valmiita ja jätettynä luennoitsijalle.
» to 7.5.2009 Viimeinen luentokerta. Harjoitustöiden esittely.
viikko 27
» ke 1.7.2009 Niiden suoritukset on lähetetty rekisteröitäväksi, jotka ovat tehneet kaikki tehtävät ja palauttaneet harjoitustyön.