Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt233: Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (NLP Parsing Methods) - kevät 2009

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307