Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt132: Verkkosivujen käsittely - kevät 2009

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin yleiset materiaalit

Tälle sivulle ilmestyy kurssin edetessä linkkejä opiskelua tukeviin sivustoihin. Luentokalvot löytyvät yksityisistä materiaaleista. Tällä sivulla oleviin linkkeihin voi tutustua oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Mikäli suoritat kurssia itsenäisesti, tänne linkattujen tutoriaalien ja pienen oma-aloitteisuuden (lue: googlaa itse lisää materiaalia tarpeen vaatiessa) pitäisi riittää viikkotehtävien ja lopputyön suorittamiseen. Muutenkin materiaalia kannattaa tutkia, jos jokin luennolla käsitelty asia ei heti palaudu mieleen.

Jos et tiedä Yksityisten materiaalien tunnusta ja salasanaa, ota yhteyttä kurssiassistenttiin.

Kurssiaikataulu

Yleistä

 • W3C - World Wide Web Consortium - W3C on yleishyödyllinen elin, joka määrittelee kehittää verkkosivuihin liittyviä standardeja sekä muuta hyödyllistä
 • W3 Schools - W3C:n ylläpitämä sivusto, jossa on tutoriaaleja ja ohjeita melkeinpä mille tahansa hyödylliselle kuvauskielelle
 • Web Pages that Suck - Vaikka kyseessä onkin monin osin huumorisivusto, tämän linkin takaa löytyvä muistilista on hyödyllinen kokeneemmallekin verkkosivujen tekijälle (eli mitä kaikkea tulisi vielä validoida, kun omasta mielestä sivu on jo valmis).

HTML

 • HTML Tutorial - W3C:n HTML-tutoriaali
 • Encyclopedia of HTML elements - Ystävällinen ja kansantajuinen kuvaus eri HTML-elementeistä. Kuvaukset eivät ole kovin tarkkoja, mutta sivu on hyvä paikka aloittaa varsinkin, jos W3C:n sivusto vaikuttaa aluksi liian sekavalta. Lisäksi elementeille on annettu paikoitellen myös käytännön ohjeita, joista voi olla hyötyä edistyneemmällekin opiskelijalle. Samalla sivustolla on myös paljon muita mielenkiintoisia artikkeleita.

Käytännön ohjeita (mm. sivujen saaminen verkkoon)

 • Tiedostojen oikeudet - Panu Kalliokosken (yleisen kielitieteen laitoksen entisen unix-ylläpitäjän) kirjoittama ohje tiedostojen oikeuksista erityisesti unix-ympäristön kannalta
 • Yleistä hakemistorakenteista, unix-komennoista ja muusta käytännöllisestä - Säde Seppälän viime syksyn ATK-perusteista voi kerrata unohtuneet asiat. Aiempien vuosien kursseilla on vielä enemmän tavaraa, joten tarpeen tullen voi tutkia mm. arkistosta vanhoja materiaaleja
 • Kotisivut HY:n unix-palvelimella - Mikäli sinulla ei ole tiedossasi jo jotain kotisivutilaa, jota voit käyttää kurssin tarpeisiin, voit käyttää Helsingin yliopiston kaikille opiskelijoille tarjoamaa kotisivutilaa.
  HUOM! Tietotekniikkaosaston unix-ohjeessa on yksi vakava puute. Ohjeessa mainittua komentoa luokotisivu ei löydy muilta palvelimilta kuin Solaris- ja Tru64-koneilta. Näitä ovat kruuna, myntti ja heavy sekä käytöstä poistuva sirppi, jota ei enää kannata käyttää. Jos sinulla ei ole ling-lupaa vaan pelkkä cc-lupa, käy siis luomassa kotisivusi jollain näistä kolmesta edellä mainitusta palvelimesta. Komento on nyt ilmeisesti lisätty myös linux-palvelimille, mutta sitä ei ole niissä testattu kovinkaan tarkasti. ling-luvan haltijat voivat laittaa kotisivunsa suoraan olemassa olevaan public_html-hakemistoon; cc-luvan haltijoille autogeneroituu etusivu, jonka voi halutessaan korvata omalla sivustollaan.
 • HY:n Tietotekniikkaosaston WinSCP-ohje - Täältä löydät apua WinSCP:n käyttöön, kun omien sivujen siirtäminen palvelimelle tulee ajankohtaiseksi

Sivujen validointi

XHTML

XML

Kuvat verkkosivulla

 • JPEG Compression Example - nettisivu, jolla voi tarkastella miltä sama kuva näyttää eri asteisilla JPEG-pakkaussuhteilla (ts. hyvä esimerkki häviöllisestä pakkauksesta)
 • JPEG Compression for the Web - tutoriaali, joka käsittelee mm. JPEG-kuvien kompressointia verkkosivukäytössä
 • Lossy compression - Wikipedia-artikkeli häviöllisestä pakkauksesta. Sisältää myös mallikuvasarjan häviöllisen kompression vaikutuksesta
 • Web Images: GIF, JPEG, PNG - vertailua kolmen formaatin ominaisuuksista ja käytöstä verkkosivuilla
 • Web Graphic Notes - GIF, JPEG or PNG; hyvä formaatteja vertaileva sivusto
 • IMG formats - jälleen yksi sivusto GIF, PNG ja JPEG-formaateista
 • PNG Alpha Mask Demo - demo, joka näyttää PNG:n läpinäkyvyyskanavan vaikutusta

CSS