Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
ikk321: Monikieliset korpukset ja konekäännös - syksy 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö, kirjallisuus ja kurssin laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

Opetus

Opettaja:

  • Lauri Carlson

Suoritustapa:

  • Verkkomateriaali ja viikkotehtävät. Lisäksi joitakin kontaktikertoja.
  • Jokaisella viikolla luetaan artikkeli, jonka pohjalta vastataan tarkistuskysymyksiin. Lisäksi jokaisella viikolla tehdään myös pieni käytännön tehtävä. Kokonaisuudessaan suorituksesta saa 6 op.
  • Uusilla tutkintovaatimuksilla opintonsa aloittaneet tekevät kurssin automaattisesti 6 op laajuisena. Mikäli olet suorittanut osan kurssista aiemmin 3 op laajuisena, voit tehdä täydentäviä tehtäviä, jotta kurssi voidaan liittää osaksi uusien tutkintovaatimusten mukaista opintokokonaisuutta.

Paikka ja aika:

  • Ensimmäinen kokoontuminen 28.10. klo 16-18 unix-luokassa. Tämän jälkeen kurssi jatkuu etäkurssina verkkomateriaalien pohjalta. Kokoontumisia pidetään kurssin kuluessa tarpeen mukaan.
  • Viimeisellä opetuskerralla on kokoontuminen, josta ilmoitetaan tarkemmin Moodlessa kurssin kuluessa.

Ilmoittautuminen:

Kurssimateriaali:

  • verkkomateriaali Moodlessa, tarkemmat tiedot ensimmäisellä kokoontumiskerralla.