Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt350: Tilastolliset jäsennysmenetelmät (Statistical Parsing Methods) - syksy 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Course Materials

Textbooks

Topics

 1. Linguistic Annotation
  (Penn Treebank, WordFreak)
 2. Maximum Entropy Models
  (OpenNLP MaxEnt)
 3. Part-of-Speech Tagging
  (OpenNLP Tagger, Stanford Tagger)
 4. Statistical Parsing
  (OpenNLP Parser, Stanford Parser)
 5. Chunking
  (CoNLL-2000, OpenNLP Chunker)
 6. Annotation Architectures
  (GATE, UIMA)
 7. Further Topics: Named Entity Recognition
  (CoNLL-2003, OpenNLP Name Finder)
© 2007-2008 Graham Wilcock