Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt340: Seminaari - lukuvuosi 2008-2009

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Seminaarin julkiset materiaalit

LaTeX -malli gradua varten

Ohessa on malli, jonka mukaan voi tehdä pro gradu -tutkielman LaTeXin avulla. Se koostuu neljästä osasta, jotka kaikki pitäisi kopioida omaan kotihakemistoon ja siihen alihakemistoon, jossa gradudokumenttia tekee.

  • gradu-malli.tex, johon tulee täydentää omaa gradua koskevat osat, kuten oma nimi, gradun otsikko ym. sekä tietysti kirjoittaa se varsinainen gradu sinne.
  • gradu-bibl.bib, johon laitetaan BibTeX-muodossa oma kirjallisuusluettelo (melkein kuin tietokanta). Luettelossa saa olla muitakin teoksia ja artikkeleita kuin, mihin todellisuudessa viitataan.
  • fullname.bst on BibTeX -ohjelman tarvitsema tiedosto, jonka avulla kirjallisuusluettelosta muodostetaan LaTeXille alustava versio.
  • citation.sty on lopullisen lähdeluettelon tekemisessä tarvittava aputiedosto, johon ei ole tarkoitus itse koskea. Sen on kuitenkin oltava samassa hakemistossa kuin gradudokumentin.
  • gradu-malli.pdf on PDF-tiedosto, joka on muodostettu edellisistä. Siinä näkyy tutkielman ulkoasu muutaman esimerkin valossa erityisesti kirjallisuusviitteiden ja niihin tekstistä viittaamisen osalta.
  • gradu-malli.ps on PostScript-tiedosto, joka on sisällöltään sama kuin edellinen.