Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - syksy 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin oppimateriaali

Kurssin suorittamiseen vaadittava materiaali löytyy kokonaisuudessaan näiltä verkkosivuilta. Keskeisimpien osioiden lopussa on tukikysymyksiä Pohdittavaa -otsikolla. Kysymyksiin ei tarvitse vastata kirjallisesti, mutta niiden miettiminen edesauttaa kurssin olennaisimman asiasisällön omaksumista.


Materiaali löytyy kevään 2006 kurssitoteutuksen sivuilta, alla suorat linkit kappalekohtaisesti. Verkkomateriaalin on toteuttanut 2006 kurssin vetäjä Reetta Vuokko, sisältö pohjautuu Antti Arpen Projektityöskentely-kurssin materiaaliin.

 1. Mikä on projekti?
  1. Projektin määritelmä
  2. Erilaisia projekteja
 2. Projektin rakenne ja suunnittelu
  1. Projektin suunnittelu
  2. Työn ositus (WBS)
  3. Projektin aikataulutus
  4. Resurssit ja kustannukset
 3. Projektin hallinta
  1. Projektin käynnistäminen
  2. Projektinhallinnan prosessit
  3. Laadunhallinta
  4. Kontrolli ja raportointi
  5. Riskinhallinta
  6. Epäonnistuminen
  7. Projektin päättäminen
 4. Organisaatio
  1. Yleistä organisaatioista
  2. Organisaation ositus (OBS)
  3. Erilaisia organisaatioita
 5. Ihmiset projektissa
  1. Projektitiimin rakenne
  2. Johtaminen
  3. Motivointi
 6. Oheismateriaalit

Vaihtoehtoisesti voi käyttää Powerpoint-luentokalvoja syksylle 2008 Ctl310pro Projektityöskentely-kurssin luentokalvoja, tekijänä luennoitsija Antti Arppe.
HUOM! Väärinkäsitysten välttämiseksi tarjolla olevasta kalvosarjasta on muutettu/poistettu vanhentuneita suorittamiseen liittyviä tietoja, jotka eivät päde vuoden 2008 kurssitoteutuksen suhteen. Muutokset toteutti kurssiassistentti Sauli Nurmi. Varsinainen tietosisältö on täysin sama kuin Antti Arpen alkuperäisissä kalvoissa. Mikäli joku tarvitsee alkuperäisiä, muuttamattomia luentokalvoja, ne voi löytää vuoden 2004 Projektityöskentely-kurssin sivulta.


Tämän lisäksi tukena voi käyttää soveltuvin osin esimerkiksi seuraavaa kirjaa: Artto, Karlos: Managing Business by Projects (2002/2003). Kirjasta kannattaa tutustua seuraaviin kohtiin:

1: 2-3, 5-8
2: 3-4
3: 1, 3-4
4: 1, 7
5: 1-5
6: 1-8
7: 1.3-1.4, 2-8
8: 1-8
9: 1-4, 6
11: 1, 4, 6
12: 1,3-4

Em. julkaisun pitäisi löytyä laitoksen materiaalihyllystä kopiointia varten. Tämän voi halutessaan myös ostaa Otaniemen Editasta, yhteystiedot löytyvät sivulta http://www.edita.fi/yhteystiedot/tytar_yht/. Alkuperäisen monistenipun hinta ei ole paljon korkeampi kuin itseotettujen kopioiden.

Mainitulle kirjalle on myös vaihtoehtoinen teos nimeltä Projektiliiketoiminta, joka on saman tekijän käsialaa.

Oman oppimisen helpottamiseksi kannattaa käyttää opiskelun tukena useampaa kuin yhtä materiaalia!