Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - syksy 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Ei esitietovaatimuksia.

Tavoitteet:

Projektit ovat yhä enemmän organisaatioiden keskeinen toimintatapa, ja näin yhä useampi tekee työtään projekteissa - koulutustaustasta riippumatta.

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva siitä, mitä projektit ovat, minkälaista on työskennellä projekteissa, ja miten projekteja suunnitellaan, seurataan ja johdetaan. Kurssilla näkökulmana on sellainen projektitoiminta, mihin lingvistit, kieliteknologit, filologit ja humanistit ylipäänsä saattavat työuransa alkutaipaleella päätyä.

Kurssi on avoin kaikille humanistisen tiedekunnan sekä valtakunnallisten KIT-verkoston ja Langnet-tutkijakoulun opiskelijoille. Vaikka kurssi on muodollisesti sijoitettu syventäviin opintoihin, voi sen hyvin suorittaa jo aineopintovaiheessa.

Vaikka kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä luennoille osallistumista, ovat yksittäiset luennot avoimia myös muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kurssin sisältö:

 • Mitä ovat projektit ja projektitoiminta?
 • Projektin kustannusten, riskien ja laadun arviointi
 • Projektin ja projektityöntekijöiden asema organisaatiossa
 • Projektiharjoitusryhmien muodostaminen
 • Projektien seuranta ja ohjaus
 • Toiminta projektiryhmässä - projektiryhmän toiminta: eri roolit ja tehtävät
 • Projektitoiminnan ongelmia ja ratkaisumalleja

Opetus

Opettaja:

 • Antti Arppe

Suoritustapa:

 • Aktiivinen osallistuminen luennoille ja keskusteluihin, tentti (2 op) ja harjoitustyön (eli sopimuksen mukaisen projektisuunnitelman) teko noin 2 hengen (mielellään mahdollisimman poikkitieteellisissä) ryhmissä (1 op).

Paikka ja aika:

 • neljänä keskiviikkona 16-20 (29.10., 5.11., 12.11., 19.11.), Siltavuorenpenger 20 A sali 334D

Kurssimateriaali:

 • Kts. sivupalkin linkki Materiaalit.