Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt255: Kieliteknologian tilastomenetelmät - syksy 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö, kirjallisuus ja kurssin laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

Opetus

Kurssiassistentti:

  • Inari Listenmaa

Suoritustapa:

  • Luentopakkoa ei ole, kurssi suoritetaan tekemällä viikkotehtäviä. Kultakin luentokerralta tulee kolme viikkotehtävää (helppo, soveltava ja pohtiva), joista voi saada yhteensä 6 pistettä.
  • Kurssin arvosana määräytyy yhteenlasketuista viikkotehtäväpisteistä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan puolet maksimipistemäärästä.
  • Tehtävät palautetaan kurssiassistentille sähköpostitse ja niiden deadline on torstaina kahden viikon kuluttua julkaisusta.

Paikka ja aika:

  • pe 10-12, S20A unix-luokka