Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt240: Proseminaari - syksy 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö, kirjallisuus ja kurssin laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

Opetus

Opettaja:

  • Kimmo Koskenniemi

Suoritustapa:

  • Osallistuminen proseminaariin, jonka aikana tehdään erillisenä suorituksena kirjattava kandidaatintyö. Osallistumiseen sisältyy mm. keskusteluja kandidaatintyön aiheen etsimisestä, työn rajaamisesta, esitelmä ja opponointi. Opiskelija voi pitää esityksen lisäksi myös työn alku- eli suunnitteluvaiheessa.

Paikka ja aika:

  • ke 12-14, S20A seminaarihuone

Kurssimateriaali:

  • Kurssin verkkosivuilla, mutta proseminaari käyttää myös Wikiä kandidaatintöiden hahmottamisessa ja suunnittelussa.