Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt231: Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (Introduction to NLP) - syksy 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307