Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt230: Ohjelmoinnin perusteet - syksy 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssimateriaalia

Yleistä materiaalia

Python-tuturiaali

http://docs.python.org/tutorial/index.html

Python-kielen referenssimanuaali

http://docs.python.org/reference/index.html

Kirjastoreferenssi

http://docs.python.org/library/index.html

IDLEn käyttöopas

http://www.python.org/idle/doc/idlemain.html