Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt230: Ohjelmoinnin perusteet - syksy 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Opetus

Suoritustapa:

  • Ohjelmointiharjoitukset. Ei tenttiä eikä läsnäolopakkoa.

Paikka ja aika:

  • Torstaisin 12-14, S20A 3. krs, Unix-luokka. Ensimmäinen luento to 11.09. kello 12.

Kurssimateriaali:

  • Ilm. myöhemmin.

Kurssin kuvaus (WebOodista)

Kurssi kuuluu kieliteknologian aineopintoihin ja on laajuudeltaan 3 op (1,5 ov).

Kohderyhmä:

  • Opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.

Ajoitus:

  • Jakso suositellaan suoritettavaksi toisen lukuvuoden aikana opintojen keskivaiheessa.

Edeltävät opinnot:

  • Unix-järjestelmän käytön sekä Emacs-editorin perustuntemus, esimerkiksi Clt130.

Tavoite:

  • Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija jakson suoritettuaan hallitsee ohjelmoinnin peruskäsitteet ja kykenee kirjoittamaan ohjelmia ja testaamaan niiden toimivuutta.

Sisältö:

  • Tekstin ja muun tiedon käsittely laatimalla lyhyitä ohjelmia, ohjelmissa olevien virheiden etsiminen ja korjaaminen, ohjelmoinnin perusasiat sekä niihin liittyvät käsitteet, kuten toisto, ehdollisuus, aliohjelma ja parametri.

Arviointi:

  • Yleinen arviointiasteikko.

Vastuuhenkilö:

  • Graham Wilcock