Suomen syntaksia ei-fennisteille: tenttikirjallisuus 3 op:n suoritusta varten