Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
clt281: Suomen syntaksia ei-fennisteille - kevät 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssimateriaalit

Kielioppeja ja oppikirjoja:

  • Setälä, Emil Nestor 1973: Suomen kielen lauseoppi. Tarkistanut Matti Sadeniemi. 16. painos. [Ensimmäinen versio 1880; 9. painoksen alkulause 1919]
  • Siro, Paavo 1964: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy.
  • Penttilä, Aarni 1957: Suomen kielioppi. [Uusi painos 2003]
  • Hakulinen, Auli - Karlsson, Fred 1979: Nykysuomen lauseoppia. Helsinki: SKS. [1988, 1995]
  • Sulkala, Helena & Merja Karjalainen 1992: Finnish. Routledge. [Descriptive Grammars -sarja]
  • Vilkuna, Maria 2000: Suomen lauseopin perusteet. 2. painos. Helsinki: Edita.
  • ISK = Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen & Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS.
  • VISK = http://kaino.kotus.fi/testi-visk/ (osoite kurssin aikana)
  • Tärkein aikakausjulkaisu: Virittäjä (julkaisija Kotikielen Seura, Helsinki, ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1897); ks. kotisivut
  • Suomen "erilaisuudesta": Miestamo, Matti 2006: Suomi maailman kielten joukossa eli mikä suomen rakenteessa onkaan erityistä. Äidinkielenopettajain liiton vuosikirja XLX.

Luennoilla käytyä

Tehtävät