Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt351: Kieliteknologiasovellusten evaluointi - kevät 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö ja laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

Opetus

Opettaja:

  • Krister Lindén, (ei kurssiassitenttia).

Suoritustapa:

  • 3 op: Kurssi pidetään seminaarimuotoisena ja edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, jossa ryhmätyönä ratkaistaan erilaisia evaluointitapauksia. Työskentelymenetelmä on PBL. Lopuksi on suullinen ryhmätentti.
  • 6 op: Evaluoidaan erikseen sovittua kieliteknologiaa evaluointisuunnitelman pohjalta ja raportoidaan evaluointitulokset.

Paikka ja aika:

  • Seminaarihuone ja Unix-luokka ke klo 10-14 ajalla P3 (16.1.-27.2., ei 20.2.)

Kurssimateriaali:

  • Kurssin aikana jaettavat tapaukset ja niihin liittyvät artikkelit.