Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt260: Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat - kevät 2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307