Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 3
» pe 18.1.2008 Kurssi alkaa klo 12.15 Unix-luokassa, Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros. Viikon aihe: hallinnolliset asiat sekä johdanto sivunkuvauskieleen (Wiki).
viikko 4
» pe 25.1.2008 Sivusuunnittelun peruslähtökohdat. HTML- ja XHTML-koodin perusrakenne, näiden yhtäläisyydet ja erot yleisellä tasolla.
viikko 5
» pe 1.2.2008 Elementtien attribuutit. Sivun ulkoasun muotoilu, yleisasiat (erityisteema: värien käyttö). HTML-koodin dokumentointi, HTML-koodin validointi.
viikko 6
» pe 8.2.2008 Dokumenttityypit, DTD, DOCTYPE. Uusia HTML-elementtejä: taulukot ja listat.
viikko 7
» pe 15.2.2008 Katsaus mobiilien sivunkuvauskielten maailmaan: WML ja cHTML.
viikko 8
» pe 22.2.2008 Poikkeukselliset sisällöt, hankalat merkit. Ns. include-tekniikan perusteet. Johdanto HTML-lomakkeisiin.
viikko 9
» pe 29.2.2008 Ei varsinaista luentoa, mahdollinen kurssiassistentin vetämä ohjauskerta.
viikko 10
» pe 7.3.2008 Periodien välinen tauko, ei luentoa.
viikko 11
» pe 14.3.2008 Visuaalisuus: kuvien käyttö. Johdanto CSS-tekniikoiden käyttöön.
viikko 12
» pe 21.3.2008 Pitkäperjantai, ei luentoa.
viikko 13
» pe 28.3.2008 Visuaalisuus: suunnitteluperiaatteita. CSS, Internal Style Sheet.
viikko 14
» pe 4.4.2008 Vastauksia esille tulleisiin kysymyksiin. CSS, External Style Sheet. Sekalaisten ohjelmien demosessio.
viikko 15
» pe 11.4.2008 Vastauksia esille tulleisiin kysymyksiin, osa 2. CSS, import. HTML:n kehykset (frames).
viikko 16
» pe 18.4.2008 Dynaamisuus, skriptikielet, JavaScript.
viikko 17
» pe 25.4.2008 Lyhyt johdanto XML:ään. Mahdollisuus kysyä kurssin aihepiiriin kuuluvista asioista. Ohjausta lopputyöhön (käytännön vinkkejä ja apua), jos tarvetta ilmenee.
viikko 18
» ke 30.4.2008 Lopputöiden ja esseiden deadline. Ei koske erityisjärjestelyistä sopineita opiskelijoita tai hyvällä syyllä lisäaikaa pyytäneitä.