Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kurssikuvaus

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö, kirjallisuus ja kurssin laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

Infoa kurssista myös PowerPoint-muodossa: CLT132Kurssi-info.ppt.

Opetus

Opettaja:

Suoritustapa:

 • Luennot ja itsenäiset tehtävät. Koostuu viikoittaisista tehtävistä, kolmesta miniesseestä ja lopputyöstä. Kurssin suorittaminen etäopiskeluna mahdollista. Tarkemmat tiedot suorituksesta kurssi-infotiedostossa.

Paikka ja aika:

 • Katso kurssin kalenteri. Kurssin tarkempi aikataulu selviää lähiaikoina ja tulee nähtäväksi näille sivuille.
 • Mahdollinen tukitunti 29.2.
 • Kurssiassistentin vetämä neuvontatunti maanantaisin kello 16-18

Ilmoittautuminen:

Kurssimateriaali:

Luentomateriaali tulee saataville materiaalisivulle luentojen tahdissa. Edellisvuosien kurssisivuja kannattaa myös selata, vaikka jotain sisältömuutoksia on esim. toisenlaisen tuntijaon takia.

Kurssin suorittamiseksi kannattaa hankkia käyttöönsä jokin aihetta käsittelevä kirja. Mahdollisia kirjoja on listattuna seuraavassa - listaus ei ota kantaa siihen, kuinka pätevä yksittäisen kirjan sisältö on, mutta kurssin opettaja on kaikki listatut selannut läpi ja todennut ne ainakin soveltuvin osin päteviksi.

HTML:

 • Ek, Jesper - Hellstadius, Svante: Opi HTML helposti
 • Linjama, Tero: HTML 4
 • Oliver, Dick: HTML & XHTML
 • Verkossa, mm.: W3Schools, html

XHTML:

 • Boumphrey, Frank - Greer, Cassandra (+ monia muita): XHTML Ohjelmoijan käsikirja
 • Ek, Jesper - Eriksson, Ulrika: XHTML-käsikirja
 • Linjama, Tero: XHTML
 • Linjama, Tero - Korpela, Jukka: XHTML-käsikirja
 • Oliver, Dick: HTML & XHTML
 • Verkossa, mm.: W3Schools, xhtml

CSS:

 • Korpela, Jukka: CSS-tyylit
 • Linjama, Tero: XHTML
 • Oliver, Dick: HTML & XHTML
 • Verkossa, mm.: W3Schools, css

Muuta (esimerkkejä):

 • Korpela, Jukka - Linjama, Tero: Web-suunnittelu
 • Ek, Jesper - Eriksson, Ulrika: JavaScript 1.3 -ohjelmointi
 • Verkossa: ks. Yleiset materiaalit