Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian opetus 2007-2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kieliteknologian opetus lukuvuonna 2007-2008

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot