Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
ctl192: Kieliteknologian johdantokurssin essee - lkv. 2007-2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

Huom. tämä kohta soveltuu vain vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville.

 • Kieliteknologian johdantokurssi Ctl190,
 • kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset Ctl191 sekä
 • mielellään muitakin kieliteknologian perusopintojen kursseja (ks. kurssien suoritusjärjetystä koskeva kaavio). Tämä kohta kannattaa yleensä suorittaa perusopintojen loppuvaihessa.

Tavoitteet:

 • Perehtyä oman kiinnostuksen mukaiseen kieliteknologian alueeseen ja
 • harjoitella kirjallista esitystä.

Kurssin sisältö:

 • Noin 5-10 sivun mittainen referaatti jostakin tähänasti opitusta kieliteknologian teemasta. Referaatti perustuu yhteen tai pariin artikkeliin tai kirjan lukuun.

Kirjallisuus:

 • Ruslan Mitkov (ed), The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press, 2003.
 • Eero Hyvönen ym. (toim.), Tekoälyn ensyklopedia, Gaudeamus, 1993.
 • Oheisella materiaalisivulla on runsaasti muita mahdollisia viitteitä, joista voi valita yhden tai pari artikkelia (tai kirjan lukua) kirjoituksen pohjaksi.

Kurssin laajuus opintoviikkoina:

 • 1 ov (ks. tutkintovaatimukset)

Opetus

Opettaja:

Suoritustapa:

 • Kirjoitelma on yleensä lajiltaan referaatti (mutta voi olla myös kantaa ottavampi essee), ks. erillistä valtiotietelijöiden mallin mukaista kirjoitelmien laatua koskevaa ohjetta. Kirjoitelma laaditaan yleensä äidinkielellä (jos se on suomi, ruotsi, englanti, saksa tai ranska) tai sopimuksen mukaan.

  Suoritus etenee seuraavissa vaiheissa: (1) Tutkitaan kirjallisuutta ja materiaalia tähän asti opitun perusteella muodostuneen kiinnostuksen mukaan, tarvittaessa voi käydä opettajan vastaanotolla keskustelemassa, (2) lähetetään opettajalle sähköpostiviesti, jossa ehdotetaan referaatin/esseen aihetta ja lähteinä käytettävää materiaalia, (3) kirjoitetaan referaatti ja (4) toimitetaan se opettajalle.

  Tekstin pituus voi olla 5-10 sivua laskettuna normaalin asettelun mukaan. Tämä merkitsee yleensä 30-40 riviä sellaisilla sivulla, joilla ei ole kuvia. Kuvia, piirroksia ja taulukoita sekä kaavoja saa toki olla eikä niiden takia ole syytä tiivistää muuta osaa kirjoituksesta. Kirjasinkoon tulisi olla tavanomainen (ei suuri eikä pieni). Riville mahtunee tällöin keskim. 8-10 suomenkielistä sanaa.

  Tekstin voi palauttaa paperiversiona tai sähköpostin liitteenä, jos (a) se on PostScript- tai PDF-muotoinen ja (b) tiedoston nimessä ei ole välilyöntejä eikä muitakaan välimerkkejä (eli koostuu vain kirjaimista, numeroista ja yhdestä pisteestä). MS Wordillä tuotettu doc- tai rtf-muotoinen tiedosto saattaa usein myös toimia.

  Kurssi eli essee voidaan suorittaa kokonaan verkon kautta.

Paikka ja aika:

 • (jatkuvasti lukuvuoden 2007-2008 ajan)

Ilmoittautuminen:

 • Sähköpostitse opettajalle tai vastaanotolla.