Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt340: Seminaari - lukuvuosi 2007-2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen tutkijaseminaari syksyllä 2007

Kieliteknologian seminaarin osanottajat voivat osallistua myös yleisen kielitieteen tutkijaseminaarin istuntoihin (muutoksia saattaa tulla):

  • 24.9. FT Tiina Keisanen: Vuorovaikutuslingvistiikka
  • 24.9. 17.00 (Helsingin yliopiston juhlasali) Prof. Dan Sperber: Relevance in cognition, communication and culture (Suomen Kulttuurirahaston 13. Yrjö Reenpää -luento)
  • 8.10. Yliopistonlehtori Jaakko Leino: "Konstruktio" ja "lause" puhekielessä
  • 15.10. Keskustelu artikkelista Marita Penke & Anette Rosenbach, "What counts as evidence in linguistics"
  • 5.11. FM Kaius Sinnemäki: Sanajärjestys "isoloivissa" kielissä
  • 15.11. torstai 14-16 prof. Michael Stubbs, Universität Trier: Discovering and modelling units of meaning
  • 16.11. perjantai kl 12.15 (päärakennus, sali 13) FM Anu Airolan väitöstilaisuus
  • 26.11. DI Antti Arppe: Univariate, bivariate and multivariate statistical methods in corpus-based lexicography