Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt340: Seminaari - lukuvuosi 2007-2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 37:
» ke 12.9.2007 Seminaari alkoi ja järjestäytyi klo 14-16 laitoksen seminaarihuoneessa, Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros. Katso lisätiedot mm. ilmoittautumisesta kurssikuvaussivulta. Kurssilaisten tulisi kirjautua KitWikiin ja tehdä itselleen sivu seminaarin wiki-sivuille (Klo 17.30 KitWiki valmis vastaanottamaan lisäyksiä). Tässä kalenterissa ilmoitetaan seminaarin istunnot etukäteen, joten ellei merkintää ilmaannu, ei ole istuntoakaan. Ohjeita graduntekoa varten ja gradun formaattia varten ilmaantui navigointipalkkiin klo 17.30.
viikko 38:
» ke 19.9. Tommi P., "Avoimen lähdekoodin menetelmät äärellistilaista morfologiaa varten".
viikko 39:
» ke 26.9. Mona L., "Erilaisten puoliautomaattisten puhujantunnistusmenetelmien vertailu".
viikko 40:
» ke 3.10. Ei istuntoa, seminaarin pitäjä virkamatkalla Kaunasissa.
viikko 44:
» ke 31.10. Artturi S., ...
viikko 46:
» ke 14.11. Heikki K., jäsentimen arvioinnista.
viikko 48:
» ke 28.11. Silvana P-L, kielenopettamiseen liittyvästä teemasta.
viikko 49:
» ke 5.12. Krister Lindén, Avoimiin morfologisiin ja leksikaalisiin resursseihin liittyvistä opinnäytteistä ja tutkimusaiheista. Ks. esim. Open Source Morphology for Finnish (OMorFi) KitWikissä.
viikko 3/2008:
» ke 16.1.2008 Krister Lindén, Avoimiin morfologisiin ja leksikaalisiin resursseihin liittyvistä opinnäytteistä ja tutkimusaiheista - toinen istunto teemasta.
viikko 4:
» ke 23.1. Petri Uusitalo alustaa eräästä morfologisesta jäsennysmenetelmästä.
viikko 6:
» ke 6.2. Ei istuntoa (KK kiinni toisessa tilaisuudessa).
viikko 9.2:
» ke 27.2. Kristiina M pitää esityksen sumerin sukulaisuudesta.
viikko 16:
» ke 16.4.2008 Ei istuntoa (KK kiinni NGSLT:n johtoryhmän kokouksessa).
viikko 18/2008:
» ke 30.4.2008 Kevään viimeinen päivä gradun jättämiseksi viralliseen tarkastukseen.
viikko 20/2008:
» ke 14.5. Kevään viimeinen kypsyysnäytteen tenttipäivä
viikko 21/2008:
» to 29.5.2008 Kevään viimeinen päivä ilmoittautua publiikkiin.