Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt240: Proseminaari - lukuvuosi 2007-2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Materiaalit

Kandidaatintyö on johonkin kieliteknologiseen aiheeseen liittyvä itsenäinen työ ja siitä tehty n. 15 sivun kirjallinen raportti. Tavoitteena on, että kirjallinen työ valmistuu proseminaarin aikana.

Ohjeita gradun ulkoasuksi voidaan soveltaa myös kandidaatintyöhön. Kandidaatintyötä ei ole mitenkään pakko tehdä LaTeX -ohjelmalla, vaikka se onkin varsin hyvä ja sopiva tähän tarkoitukseen. Yhtä hyvin voi käyttää esim. Microsoft Officen Word-ohjelmaa tai OpenOfficen tekstinkäsittelyohjelmaa.

Kandidaatintutkielman (CLT241) tutkintovaatimukset