Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt240: Proseminaari - lukuvuosi 2007-2008

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 37:
» ke 12.9.2007 Proseminaari alkoi ja järjestäytyi klo 12-14 laitoksen seminaarihuoneessa, Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros. Katso myös proseminaarin kuvaussivua, jolla ohjeita ilmoittautumisesta ja linkkejä. Esittäydyttiin ja käytiin lävitse kunkin osallistujan tilanne ja mahdolliset ajatukset kandidaatintyön aiheesta. Sovittiin, että proseminaarin osallistujat kirjautvat KitWikiin, elleivät jo ole sekä laativat proseminaarin wiki-sivuille oman alasivunsa.
viikko 38:
» ke 17.9. Istunto, jossa työstettiin lisää aiheita. Klo 16.30 lisätty "Kandidaatintyötä koskevia ohjeita" -sivu, ks. vasemman laidan valikko.
viikko 39:
» ke 26.9. Istunto, jossa työstettiin aiheita lisää.
viikko 40:
» ke 3.10. Ei istuntoa, opettaja virkamatkalla Kaunasissa.
viikko 41:
» ke 10.10. Reetta V pitää alustavan esityksen aiheesta "Tietokoneavusteiset oppimismenetelmät japanin kielessä".
viikko 42:
» ke 17.10. Riitta K pitää alustava esityksen aiheesta "...".
viikko 44:
» ke 31.10. Tuomas K pitää alustavan esityksen, joka liittyy kysymys-vastaus -järjestelmien teemaan .
viikko 45:
» ke 7.11. Karri M pitää alustuksen kirjoitusjärjestelmien syvyydestä.
viikko 46:
» ke 14.11. Aurora S pitää alustuksen liettuan kielen oppimiseen mahdollisesti liittyvästä kieliteknologiasta.
viikko 47:
» ke 21.11. Hissu pitää alustuksen Kotuksen sanalistan adjektiiveista.
viikko 48:
» ke 28.11. Paula P pitää alustuksen semanttisesta webistä.
viikko 49:
» ke 5.12. Jussi R pitää varsinaisen esityksensä "Rinnakkaistekstien kohdistusmenetelmät" ja Reetta V opponoi.
viikko 50:
» ke 12.12. Krista S pitää alustuksen aiheesta Kotuksen sanalistan yhdyssanat.
viikko 3/2008:
» ke 16.1.2008 Reetta V pitää japanin kielen oppimisen kieliteknologiaan liittyvän esityksen ja Mirka M opponoi.
viikko 4:
» ke 23.1. Käytiin lävitse töiden edistymisiä.
viikko 5:
» ke 30.1. Käytiin läpi neljän kandidaatintyön kirjoittamisen tilannetta. Sovittiin palavereja.
viikko 6/2008:
» ke 6.2. Ei istuntoa (KK kiinni toisessa tilaisuudessa).
viikko 7:
» ke 13.2.
viikko 8:
» ke 20.2. Paula Pääkkö pitää esityksen, Karri M opponoi, toisena opponoijana Krista S.
viikko 9:
» ke 27.2. Ei istuntoa.
viikko 10: Opetuksen väliviikko
viikko 11:
» ke 12.3. Krista S pitää esityksen, Aurora opponoi
viikko 12:
» ke 19.3. Ei istuntoa, luennoija matkoilla.
viikko 13:
» ke 26.3. Aurora S pitää esityksen, Paula opponoi
viikko 16/2008:
» ke 16.4.2008 Ei istuntoa (KK kiinni NGSLT:n johtoryhmän kokouksessa).