Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt140: Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset - syksy 2007

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot, tavoitteet, kurssin sisältö, kirjallisuus ja kurssin laajuus opintopisteinä, ks. tutkintovaatimukset WebOodissa

Pääaineopiskelija suorittaa kurssin 6 op laajuisena siten, että siihen kuuluvat erilliset harjoitukset, sivuaineopiskelijoilla ja JOO-opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus suorittaa kurssi 3 op laajuisena, jolloin erilliset harjoitukset jäävät pois.

Opetus

Opettaja:

Suoritustapa:

  • Pääaineopiskelijan 6 op suoritukseen: Hyväksyttävä vastaaminen viikottaisiin tarkistuskysymyksiin (ns. viikkotehtäviin), kurssiin liittyvien erillisten harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen sekä kurssin lopussa oleva tentti (joka järjestetään tarpeen mukaan niissä paikoissa, joista osallistujia on mukana).
  • Sivuaineopiskelijalla ja JOO-opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kurssi vaihtoehtoisesti 3 op laajuisena, jolloin suorituksesta jäävät pois erilliset harjoitustehtävät.
  • Opiskelijan kanssa kommunikointi enimmäkseen sähköpostiviesteinä kurssiassistentin ja opiskelijan kesken, ogelmatilanteissa tai muuten tarvittaessa voi kysyä sähköpostitse myös opettajalta.

Paikka ja aika:

  • Verkossa lukuunottamatta paria vapaaehtoista kontaktiopetuskertaa, joista ilmoitetaan tarkemmin kurssin kalenterisivulla.

Ilmoittautuminen:

  • WebOodiin
  • Jos sinulla ei ole tunnuksia WebOodiin, ilmoittaudu kurssille lähettämällä sähköpostia kurssiassistentille.

Kurssimateriaali:

  • Pääosin verkossa