Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt370: Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria - kevät 2007

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 11: Ensimmäinen viikko
» ti 13.3.2007 Kurssi alkoi klo 9 laitoksen seminaarihuoneessa.
Kurssin ensimmäisen viikon materiaali, mukaan lukien sivut 113-123, 141-144 paikallaan.
viikko 12:
» ti 20.3. Toinen luentokerta klo 9. Käsiteltiin äärellisen automaatin minimointi ja transduktoreita ja niiden kompositio. Ryhdyttiin jakamaan vuoroja osallistujien alustuksia varten.
viikko 13:
» ti 27.3. Kolmas luentokerta klo 9.
viikko 14:
» ma 2.4. Kolmannen ja neljännen kerran materiaalit ilmaantuivat verkkoon klo 20.40. (Viime viikolla kurssin asiat etenivät hitaasti, kun luennoitsija oli matkoilla...)
» ti 3.4. Neljäs kerta klo 9. Daniel A. alustaa (n. 30 min) R. Kaplanin saneistusmenetelmistä (tokenization). (Esim. artikkelin A Method for Tokenizing Text pohjalta.)
viikko 15:
» ti 10.4. Petri U. alustaa painotettujen transduktorien ja automaattien soveltamisesta (Huom. muutos!).
viikko 16:
» ti 17.4. Pekka R alustaa vertailevaan kielitieteeseen liittyvästä aiheesta Gil Broza, "Inter-Language Regularity: The Transformation Learning Problem", 1998
viikko 17:
» ti 24.4. Kristiina M alustaa "Parsing with Finite-State Transducers" (Emmanuel Roche).
viikko 19:
» ti 8.5. Tommi P alustaa aiheesta "Finite-State Intersection Grammar".
viikko 24:
» ke 13.6. Merkinnät suorituksista lähetetty rekisteröitäväksi.