Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt310pro: Projektinhallinta - kevät 2007

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

  • ei esitietovaatimuksia
  • sopii suoritettavaksi missä vaiheessa opintoja tahansa

Tavoitteet:

  • tutustua projektinhallinnan käsitteisiin ja käytäntöihin
  • saada perustiedot käytännön projektinhallinnasta

Kurssin sisältö:

  • projektin suunnittelu ja aikataulutus
  • projektinhallinnan eri aspektit
  • projektin organisatorinen konteksti
  • projektin sidosryhmien hahmottaminen
  • teoreettinen lähestymistapa edellä mainittuihin (WBS, OBS, CBS jne.)
Kurssin laajuus opintoviikkoina:
Kieliteknologian opiskelijat 3 op (sis. tentti ja harjoitustyö).
KPK-maisteriohjelmaopiskelijat 2 op (tentti)
HY:n opintosuoritusrekisterin koodi:
clt310pro

Opetus

Opettaja:
Kurssin opettaja on Seppo Nyrkkö.
(anyrkko -=AT=- cc.helsinki.fi)

Kurssiassistenttina toimii Sauli Nurmi.
(sauli.nurmi -=AT=- helsinki.fi)

Opettaja vastaa kurssin sisällöstä, tenttikysymyksistä, materiaalista yms.
Kurssiassistentti hoitaa käytännön asiat, kuten ilmoittatumisten ja tehtävien vastaanottamisen.
Suoritustapa:
Kurssi suoritetaan itsenäisesti tenttimällä tällä sivulla myöhemmin ilmoitettava materiaali. Opiskelua tukevien tehtävien omat ratkaisut lähetetään kurssiassitentille kommentoitavaksi.
Paikka ja aika:
Kurssin voi tenttiä kahtena syventävien opintojen tiedekuntatenttipäivänä 25.4. ja 16.5. Viimeiset ilmoittautumispäivät ovat vastaavasti 16.4. ja 7.5.
4. periodin alussa järjestetään ainakin yksi lähitapaaminen, jossa voi keskustella kurssin sisällöstä ja esittää kysymyksiä.
Kurssilla ei ennakkotiedoista poiketen järjestetä tänä vuonna yhteistä tapaamista. Mikäli ilmenee tarvetta keskustella opettajan kanssa sisältöön, suoritukseen tai muihin asioihin liittyen, kannattaa ottaa sähköpostitse yhteyttä Seppo Nyrkköön.
Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan lähettämällä kurssiassitentille sähköposti osoitteeseen sauli.nurmi -=AT=- helsinki.fi. Laita viestin sisällöksi nimesi, opiskelijanumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä kotiyliopistosi/laitoksesi (jos muu kuin HY/yleinen kielitiede).

Kurssimateriaali:
Aiempien vuosien materiaali löytyy verkosta, samoin kuin edellisvuosien tenttikirjan Artto, Karlos: Managing Business by Projects (2002/2003) pitäisi löytyä laitoksen materiaalihyllystä kopiointia varten. Tarkemmat tiedot ja linkit materiaali-sivulla.