Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt132: Rakenteisten dokumenttien perusteet - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 3: Rakenteisuuden perusteita
» 19.1. 1. luentokerta. 1. viikkoharjoitukset netissä.
viikko 4: Rakenteiset kielet
» 25.1. 1. viikkoharjoitusten palautus. Kalenterin luentosisältöjä muutettu.
» 26.1. 2. luentokerta. GML, SHTML, XML. DTD. 2. viikkoharjoitukset netissä.
viikko 5: HTML:n synty
» 1.2. 2. viikkoharjoitusten palautus.
» 2.2. 3. luentokerta. HTML 1.0. 3. viikkoharjoitukset netissä. Muutettu tulevien luentojen aiheita. Essee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan suorittaville.
viikko 6: HTML:n vaarat
» 8.2. 3. viikkoharjoitusten palautus.
» 9.2. 4. luentokerta. HTML 1.0:sta 3.0:aan. Selainsodat. Blink ja muut kielletyt temput. 4. viikkoharjoitukset netissä.
viikko 7: Nyky-HTML
» 15.2. 4. viikkoharjoitusten palautus. Tulevien luentojen sisältöjä päivitetty ja lisätty palautuspäivämääriä.
» 16.2. 5. luentokerta. Selainsotien jälkipuolisko. HTML 3.2 - 4.01. Muotoilu vs. sisältö: Cascading Stylesheets (CSS): esittely. 5. viikkoharjoitukset netissä.
» 18.2. 5. viikon materiaali netissä.
viikko 8: Sisältö vs. ulkonäkö
» 22.2. 5. viikkoharjoitusten palautus.
» 23.2. 6. luentokerta. CSS:n muotoilumalli ja tekniikoita. 6. viikkoharjoitukset netissä. Harjoitustyöohjetta päivitetty.
viikko 9: Yhteenveto
» 1.3. 6. viikkoharjoitusten palautus.
» 2.3. 7. luentokerta. CSS2:n tekniikoita. Kertaus, kysymyksiä. Katsaus jatkokurssin aiheisiin.
Tällä viikolla ei ole viikkoharjoituksia. Tehkää sen sijaan harjoitustyötänne.
viikko 11:
» 15.3. Harjoitustyön palautus.
viikko 12:
» 20.3. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan suorittavat: esseen palautus.