Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt132: Rakenteisten dokumenttien perusteet - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Clt130 (Kieliteknologian ATK-ympäristö) tai
 • vastaavat perustiedot unixista:
  • tiedostojen kopioiminen unix-palvelimelle
  • tiedosto-oikeudet unixissa

Muuta:

 • voimassaoleva ATK-tunnus yleisen kielitieteen laitoksen ATK-ympäristöön

Tavoitteet:

Opitaan:

 • tunnistamaan tiedon rakenteisuus
 • muokkaamaan XML-muotoista dokumenttia
 • laatimaan XHTML-dokumentteja

Kurssin sisältö:

 • rakenteisten ja rakenteettomien dokumenttien erot
 • XML (eXtended Markup Language) ja DTD (Document Type Definition)
 • hyvinmuodostettu dokumentti ja validi dokumentti
 • HTML- ja XHTML-kielet
 • rakenteisen dokumentin ulkonäön määrittäminen
 • CSS-muotoilukieli

Kirjallisuus:

Kurssisivuilla kerrottu verkkomateriaali. Opiskelun tukena voi lisäksi käyttää myös XHTML-kielen perusteita käsittelevää opasta.

Kurssin laajuus opintopisteinä:

3 op (vanhojen tutkintovaatimusten mukaan suorittaville 2 ov)

Opetus

Opettaja:

Jussi Tuovila, kurssiassistenttina Sari Hyvärinen

Suoritustapa:

 • luennot
 • viikkoharjoitukset
 • harjoitustyö
 • essee (vanhojen tutkintovaatimusten mukaan suorittavat)

Läsnäolo ei ole pakollista, mutta viikkoharjoituksiin vastaaminen edellyttää tällöin omatoimista perehtymistä luennolla käsiteltyihin aiheisiin. Viikkoharjoitukset tulee suorittaa hyväksyttävästi jotta harjoitustyö otetaan arvosteltavaksi.

Kurssi voidaan suorittaa etäkurssina.

Paikka ja aika:

19.1. - 2.3.2007, pe klo 9-12, S20 unix-luokka

Ilmoittautuminen:

Ensimmäisellä luennolla, tai etukäteen kurssiassistentille osoitteeseen sari.m.hyvarinen(at)helsinki.fi .

Kurssimateriaali:

Ilmoitetaan myöhemmin.