Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kieliteknologia

Oppiaineen tiedot 2005-2006

Opetustiedot julkaistaan oppiaineen verkkosivulla http://www.ling.helsinki.fi/kit. Ohjeet kurssille ilmoittautumisesta löytyvät kunkin kurssin kotisivulta.

Opiskeluoikeus

Kieliteknologian opiskeluoikeus on rajoitettu. Oikeuden suorittaa kieliteknologian arvosanoja saa yleisen kielitieteen laitokselle osoitetun hakemuksen perusteella Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, joka on suorittanut vähintään hyvin tiedoin yleisen kielitieteen peruskurssin Cyk110. Pääaineen vaihto tiedekunnan sisällä, ks. kohta Opiskeluoikeudet humanistisen tiedekunnan verkkosivulla http://www.hum.helsinki.fi.

Tiedotus ja opintoneuvonta

Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi ellei toisin mainita. Kieliteknologian tuutorit ovat Suvi Lemmilä, Mirka Mikkonen ja Reetta Vuokko.

Pääosa kieliteknologian tiedotuksesta hoidetaan verkkosivujen http://www.ling.helsinki.fi kautta. Tarkempia tietoja kieliteknologian opinnoista ja opetuksesta saa Kieliteknologian opetuksen (KIT) verkoston koordinaattorilta Hanna Westerlundilta (hanna.westerlund@helsinki.fi), professoreilta ja lehtoreilta vastaanottoaikoina sekä muilta opettajilta opetuksen jälkeen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen on suositeltavaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville kieliteknologian ja yleisen kielitieteen opiskelijoille on 2.9. klo 13-15 S20A ls 334D (Siltavuorenpenger 20 A), jonka jälkeen järjestetään tutustuminen laitoksen unix-luokkaan.

Kaikki laitoksen opiskelijat ovat oikeutettuja KIT-verkoston opetustarjontaan, katso asiasta tarkemmin http://www.ling.helsinki.fi/kit/. Helsingin yliopiston muut verkostoon kuuluvat laitokset ovat käännöstieteen laitos, puhetieteiden laitos, psykologian laitos kognitiotieteen oppiaineen osalta sekä tietojenkäsittelytieteen laitos, joiden KIT-verkostoon kuuluvaa opetusta kannattaa myös seurata. Suoritusten sisällyttämisestä opintoihin on hyvä sopia professorin kanssa. Muutoksista, lisäyksistä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen ilmoitustauluilla ja www-sivuilla sekä sähköpostilistalla kit-opiskelu@helsinki.fi.

Humanistisen tiedekunnan yleisen kielitieteen laitos (s.o. sen kieliteknologian oppiaine), käyttäytymistieteellisen tiedekunnan puhetieteiden laitos (s.o. sen fonetiikan oppiaine) ja humanistisen tiedekunnan käännöstieteen laitos Kouvolassa (s.o. sen kieliteorian jä käännösteknologian oppiaine) ovat yhdessä perustaneet kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelman. Maisteriohjelma on uuden, Bolognan mallin mukaisen tutkinnon mukainen ja koostuu kahden vuoden aikana suoritettavista kursseista, pro gradu -työstä ja muista opinnoista. Lisätietoja: http://www.ling.helsinki.fi/kpk/

Laitos, kirjasto ja kuulustelut

Kieliteknologia on toinen yleisen kielitieteen laitoksen oppiaineista. Tilat, kirjasto, ilmoitustaulut, uusintakuulustelut ja ainejärjestö ovat yhteisiä, ks. yleinen kielitiede.

Kirjatenteistä tulee sopia etukäteen ensisijaisesti kyseisen kurssin opettajan kanssa. Jos kurssia ei opeteta lukuvuoden aikana, on syytä sopia tentittävästä materiaalista opintokohdan vastuuhenkilön kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista. Henkilökohtaista unix-neuvontaa varten on laitoksen unix-luokassa neuvontapäivystys, jonka ajat tulevat luokan vieressä olevalle ilmoitustaululle lukukauden alussa. Neuvoa kannattaa kysyä myös sähköpostitse osoitteesta neuvonta@ling.helsinki.fi.

Opettajat

[sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi ellei muuta mainita]

 • Carlson, Lauri, PhD, prof. Vast.otto ti 10-12 h. 329, p. 191 29301
 • Koskenniemi, Kimmo, FT, prof. Vast.otto to 9-10 h. 328, p. 191 29300
 • Vainio, Martti, FT, yliopistonleht. Vast.otto ti 13-14 S20A h. 322A, p. 191 29329
 • Wilcock, Graham, PhD, dos., yliopistonleht. Vast.otto pe 14-15 h. 324, p. 191 29331

Dosentit

 • Honkela, Timo
 • Jokinen, Kristiina
 • Voutilainen, Atro, FT, tavatt. opet. yht.
 • Wilcock, Graham, PhD, ks. kohta Opettajat

Tuntiopettajat

 • Arppe, Antti, DI
 • Kalliokoski, Panu
 • Lehtonen, Kari, FM, kari.lehtonen@stadia.fi
 • Lennes, Mietta, FM
 • Ronkainen, Otto-Ville, cand.jur., oronkain@ling.helsinki.fi
 • Syrjänen, Jussi, fil. ja tekn. yo, jussi.la.syrjanen@ling.helsinki.fi
 • Volk, Nicholas, FM
 • Widenius, Risto, fil. yo.
 • Yli-Jyrä, Anssi, FM

Muu henkilökunta

 • Hyvärinen, Sari, tutkimusavustaja, sari.m.hyvarinen@helsinki.fi
 • Lehtonen, Johanna, kurssiassistentti, johanna.e.lehtonen@helsinki.fi
 • Syrjänen, Jussi, kurssiassistentti
 • Tupakka, Juho, unix-neuvoja, neuvonta@ling.helsinki.fi
 • Westerlund, Hanna, koordinaattori. h. 314, kieliteknologia@helsinki.fi, p. 191 29326
 • Laitoksen muu henkilökunta, ks. yleinen kielitiede.