Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Vanhojen kurssien korvaaminen uusissa tutkintovaatimuksissa

Vanha kurssi Uusi kurssi
Tunnus Nimi Tunnus Nimi Huom.
Ctl102 Yleisen kielitieteen perusteet kieliteknologeille Clt110 Yleisen kielitieteen perusteet
Ctl103 Fonetiikan perusteet kieliteknologeille Clt120 Fonetiikan perusteet
Ctl104 Morfofonologian harjoitukset Clt111 Fonologian ja morfologian harjoitukset
Ctl105 Morfosyntaksin harjoitukset Clt125 Syntaksin harjoitukset
Ctl106 Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset Clt113 Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset 1 ov -> 3-5 op
Ctl107 Fonetiikan harjoitukset Clt121 Fonetiikan harjoitukset 1 ov -> 2-5 op
Ctl120 Matematiikan perusteita kieliteknologeille ??? ???
Ctl121 Kieliaineistojen tilastomenetelmiä ??? ???
Ctl122 Matematiikan perusteita puheteknologiaa varten ??? ???
Ctl130 Unix-käyttöjärjestelmän alkeet Clt130 Kieliteknologian ATK-ympäristö
Ctl132 Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi Clt260 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat 2 ov -> 3 op
Ctl142 Automaattinen syntaktinen analyysi Clt261 Syntaktiset kielenkäsittelyohjelmat 2 of -> 3 op
Ctl160 Tekstikorpusten tietojenkäsittely Clt131 Korpusten käsittely 2 ov -> 3 op
Clt190 Kieliteknologian johdantokurssi Ctl140 Kieliteknologian johdanto ja harjoitukset 2 ov -> 3-6 op
Ctl191 Kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset