Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
ctl191: Kieliteknologian johdantokurssin harjoitukset - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssikuvaus

Esitiedot:

 • Huom., tämä sivu on vain niille, jotka ovat jo suorittaneet johdantokurssin Ctl190, mutta eivät sen harjoituksia Ctl191. (Uusien vaatimusten mukainen johdantokurssi sisältää harjoitukset elimellisenä osanaan.)
 • Verkkoselaimen (Mozillan, Explorerin, tms.) käyttötaito.
 • Aiemmin suoritettu kieliteknologian johdantokurssi.

Tavoitteet:

 • Saada käytännön kokemusta ja tuntumaa kieliteknologisista työkaluista ja menetelmien soveltamisesta.

Kurssin sisältö:

 • Joukko verkkosivuilla annettavia harjoitustehtäväviä, jotka suoritetaan käyttäen verkkoselainta (Mozilla, Netscape tai Internet Explorer).

Kirjallisuus:

 • Kieliteknologian johdantokurssin (tai sen verkkoversion) materiaalin lisäksi kaikenlaista mitä Internetistä löytyy.

Kurssin laajuus opintoviikkoina:

 • 2 ov (ks. tutkintovaatimukset)

Opetus

Opettaja:

 • Kimmo Koskenniemi, kurssiassistentti avoin.

Suoritustapa:

 • Erillinen suoritus Ctl191 on tarjolla vain vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet Johdantokurssin Ctl190. Tällaisesta erillisestä suorituksesta sovittava erikseen kurssiassistentin kanssa. (Kurssille Clt140 osallistuvat suorittavat yleensä kyseiset harjoitukset osana sitä kurssia.)

Paikka ja aika:

 • Syyslukukauden 2006 jälkipuoliskolla kurssin Clt140 osana. Suoritetaan verkon kautta.

Ilmoittautuminen:

 • Ilmoittautumismenettelystä tiedotetaan myöhemmin.

Kurssimateriaali:

 • Kurssin harjoitustehtävät ja kurssin Clt140 materiaalit.