Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
clt340: Seminaari - syksy 2006

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 Helsingin yliopisto

Puhelinvaihde +358 (09) 1911
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin kalenteri

viikko 36:
» ke 6.9.2006 Seminaari alkoi klo 14 laitoksen seminaarihuoneessa, jolloin järjestäydyttiin ja laadittiin alustava ohjelma syksyn istunnoille. (Istuntoja ei välttämättä ole joka viikko.)
viikko 39:
» ke 27.9.2006 Todettiin, että loputkin ilmoittautuneista lähettävät seminaarin pitäjälle muodollisen ilmoittautumisen sähköpostiviestillä. Lisäksi sovittiin, että ruvetaan pitämään seminaarin sivuja KitWikissä, jonne jokaisen osallistujan tulee rekisteröityä. Säde Seppälä piti esitelmän, joka liittyy morfologisten jäsentimien leksikoihin.
viikko 41:
» ke 11.10.2006 Henna-Riikka Laitinen, piti esityksen (pelien dialogiin liittyvästä, vielä täsmentymättömästä aiheesta)
Seminaarin julkiselle materiaalisivulle saatiin vihdoin LaTeX -malli, jonka mukaan voisi tehdä gradunsa esilehtineen ja kirjallisuusviitteineen.
viikko 42:
» ke 18.10.206 Daniel Aalto piti esityksen gradusuunnitelmastaan, jonka otsikkona on Sanojen segmentointi melodian avulla. Navigointipalkkiin vasemmalla on liitetty gradun tekemistä koskevia ohjeita.
viikko 48:
» ke 29.11.2006 Seppo Nyrkkö, Ontology-based Knowledge in Interactive Maintenance Guide
viikko 3 v. 2007:
» ke 17.1.2007 Ei istuntoa.
viikko 4:
» ke 24.1.2007 Henna-Riikka Laitinen, roolipelien dialogiin liittyvän aiheen toinen esitys.